Меню Затваряне

Справяне

Тук няма да намерите определение на това понятие. Вече стана ясно, че има разрешими и неразрешими проблеми.

Чувството за справяне може да е толкова уникално, колкото и личността, която го преживява. То може да бъде описано от всеки по различен начин, с различни думи, прозаично или поетично…

Аз бих си позволила да обобщя всички възможни описания с думата заемка в българския език „комфорт”, и то психически комфорт. Няма да е странно и учудващо, а ще е и напълно логично, ако постигането на психически комфорт ви допринесе и по-рядко посещение при лекаря, т.е. физически комфорт. Възможно е да започнете да преживявате повече удовлетворение от нещата от живота, да се заредите с повече оптимизъм, което ще разшири възможностите ви за постигане и на материален комфорт. Някои може би биха се задоволили и биха спрели дотук. Други сигурно ще си възвърнат вкуса към общуването с природата, с изкуството и културата, за да преживеят и своя духовен комфорт.

Най-важното условие да не се нарушава собствения ни психически (душевен) КОМФОРТ, е да мислим не само за себе си, но и да не причиняваме умишлено или нехайно дискомфорт на хората около нас.

Прочетете още за:

  • Проблем – примери за трудни житейски ситуации; желания за постигане на повече успехи, за самоусъвършенстване
  • Посоки – самосправяне; търсене на подкрепа от близки; помощ от гадатели; помощ от психолог