Меню Затваряне

Плащания

Заплащането на ПСИКОМФОРТ услугите е регламентирано (вижте Цени & Часове). В Център „Псикомфорт“ се извършва частно практикувана дейност – НЕ работи с НЗОК (Здравната каса) – психологическите услуги не се субсидират от държавата. Вижте по-надолу разяснения за плащане на единични, първи консултации, родителски консултации, серии и пакети.

Psycomfort - caisse-banqueЗаплащането става на място в брой или по банков път – от банка, от банкомат, от виртуален клон на Вашата банка, чрез ePay или друга разплащателна система.

Данни за банков превод в България:
ЕТ ПСИКОМФОРТ – ПЕТЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА
Банка: ПИБ АД – Русе
IBAN: BG92FINV91501003626333
BIC: FINVBGSF

За банков превод от друга държава:
PSYCOMFORT – PETYA CHESHMEDZHIEVA
Банка: First Investment Bank
IBAN: BG92FINV91501003626333
BIC: FINVBGSF

Фактура и данни за фактура. За плащането чрез банков превод задължително се изготвя фактура, а за касово плащане (в брой) – при желание от клиента и когато психологическата услуга се удостоверява за институция и може да следва някакво обезщетяване. Ваши фирмени данни или лични данни се изискват с цел да се състави и изпрати Вашата фактура. Лични данни, които клиентът посочи за фактурата си, се ползват само за изготвянето на този финансов документ и те няма да бъдат предоставяни на други лица. Вашата сигурност е регламентирана в Етически стандарти и се гарантира от Закон за защита на личните данни, който ПСИКОМФОРТ е заявила да спазва пред Комисия за защита на личните данни и е документирала надлежно във фирмен правилник от 2008 г., а от 2016 г. – и в Общи условия и правила за личните данни (вижте ПСИКОМФОРТ стандарти).

При банков превод – основание за плащане. Плащането по банков път изисква основание за плащане. Голяма част от услугите на Център „Псикомфорт“ предполагат дискретност, но и за краткост при вписване в платежното нареждане бихте могли да посочите номер на фактурата с дата на издаването ѝ или код на услугата (по всяка услуга от Ценовата листа има кратък числов код). Осведомете се за номер на фактурата или за код на услугата, по която ще извършвате плащане, на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл – форма за контакт от страница Контакти.

Плащането с ПОС-терминал, което в Център „Псикомфорт“ беше валидно от м. декември 2012 г. до м. януари 2014 г., е преустановено до повишаване на склонността на клиентите за ползване на тази възможност.

Единични консултации (под формата на ПСИКОМФОРТ споделяне), Първа консултация, въвеждаща за консултативен процес, и първа Родителска консултация при изпълнение на услуги за детско развитие се плащат в срещата, но се предплащат за онлайн консултиране.

Серии от консултации за работа по проблем, пакети по програмни услуги (за образователно и кариерно ориентиране) и за психодиагностика, определени по съдържание и според брой тестови сесии и последващи консултации, серия сеанси (половинчасови) със стимулации за баланс, се предплащат в пълен пакетен размер (за ползване на отстъпка) или на две части, което се конкретизира в договор. Предплащането ангажира психолога или друг специалист в Център „Псикомфорт“ с работа по случая: за уговорения час и работата между часовете по Вашия случай (проверяване на тестове, проучвания, подбор на материали по набелязаната програма и т.н.). Предплащането запазва договорената с Вас цена в предвидената продължителност на работа при повишения на цените, а при прекъсване и възстановяване на процеса предоставя преговаряне на нататъшната цена. За изпълнението на услуги по серии и пакети се приема и подписва договор с взаимни ангажименти.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.