Меню Затваряне

Плащания

Заплащането на ПСИКОМФОРТ услугите е регламентирано (вижте Цени & Часове). В Център „Псикомфорт“ се извършва частно практикувана дейност – НЕ работи с НЗОК (Здравната каса) – психологическите услуги не се субсидират от държавата. Вижте по-надолу разяснения за плащане на единични, първи консултации, родителски консултации, серии и пакети.

Psycomfort - caisse-banqueЗаплащането става на място в брой или по банков път – от банка, от банкомат, от виртуален клон на Вашата банка, чрез ePay или друга разплащателна система.

Данни за банков превод:
ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева”
Банка: ПИБ АД – Русе
IBAN: BG92FINV91501003626333
BIC: FINVBGSF

При банков превод задължително (и при касово плащане при желание за фактура) Ваши лични или фирмени данни се изискват с цел да се състави и изпрати Вашата фактура. Лични данни или фирмени данни (когато клиентът е търговска фирма или друг вид организация) се ползват само за изготвянето на този финансов документ и те няма да бъдат предоставяни на други лица. Вашата сигурност е регламентирана в Етически стандарти и се гарантира от Закон за защита на личните данни, който ПСИКОМФОРТ е заявила да спазва пред Комисия за защита на личните данни и е документирала надлежно във фирмен правилник от 2008 г., а от 2016 г. – и в Общи условия и правила за личните данни (вижте ПСИКОМФОРТ стандарти).

Плащането по банков път изисква „основание за плащане“. Голяма част от услугите на Център „Псикомфорт“ предполагат дискретност, но и за краткост бихте могли да се осведомите за номер на Вашата фактура, която да посочите като основание в преводното нареждане, или за код на услугата (по всяка услуга от Ценовата листа има кратък числов код). Направете това уточнение по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде  проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Плащането с ПОС-терминал, което в Център „Псикомфорт“ беше валидно от м. декември 2012 г. до м. януари 2014 г., е преустановено до повишаване на склонността на клиентите за ползване на тази възможност.

Единични консултации (под формата на ПСИКОМФОРТ споделяне), Първа консултация, въвеждаща за консултативен процес, и първа Родителска консултация при изпълнение на услуги за детско развитие се плащат в срещата, но се предплащат за онлайн консултиране.

Серии от консултации за работа по проблем, пакети по програмни услуги (за образователно и кариерно ориентиране) и за психодиагностика, определени по съдържание и според брой тестови сесии и последващи консултации, серия сеанси (половинчасови) със стимулации за баланс, се предплащат в пълен пакетен размер или в краен случай на две части, което се конкретизира в договор. Предплащането ангажира психолога или друг специалист в Център „Псикомфорт“ с работа по случая: за уговорения час и за много повече време между часовете (проверяване на тестове, проучвания, подбор на материали по набелязаната програма и т.н.). Предплащането запазва договорената с Вас цена в предвидената продължителност на работа при повишения на цените, а при прекъсване и възстановяване на процеса предоставя преговаряне на нататъшната цена. За изпълнението на услуги по серии и пакети се приема и подписва договор с взаимни ангажименти.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.