Меню Затваряне

Какво е Псикомфорт +

Псикомфорт+ е възможността услугата да е регулирана според индивидуалните нужди на клиента, без да се нарушава ефективността на работните отношения – което се договаря с психолога.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

Psycomfort PlusВ света на търговията и услугите такава възможност обикновено носи името VIP за услуга „по мярка“ на специалния клиент, която предполага по-скъпа или по-евтина цена. ПСИКОМФОРТ избягва определение „VIP“, защото тук всеки клиент се възползва от удобно време, специфично съдържание на работата, времетраене на сесията, степен на ангажираност на психолога, което се договоря, за да се прецени професионално каква комбинация би предполагала ефективна, а не самоцелна промяна на параметрите на услугата.

Фактори, според които с договаряне може да варира цената:

Времетраене на срещата. Оптималното време за клиентски час е проверено в практиката по света и в личния опит на психолога. Активното ефективно време, преди да настъпи умора и за клиента, и за психолога, е един академичен час – 45 мин. Такова време се струва ограничено за някои клиенти според актуалното им състояние, според особености на възприятието, мисленето, според потребността да изразят повече неща на специалиста или ако са пристигнали от друго населено място без възможност да идват по-често и биха искали да се възползват от по-дълга консултация. Стандартното време за консултация, което е общо 1 час (60 мин.), може да се удължи на 2 часа (120 мин.), като то трябва да е удобно и за клиента, и за консултанта – да е уговорено предварително (за онлайн резервация на час в Супердок вижте поясненията за запазване на удължена сесия тук в Цени&Часове). Когато това е уточнено предварително, психологът ще настрои себе си, ще структурира работата и ще води процеса така, че да не настъпва умора при клиента и да се запази висока ефективността на срещата. За Семейна консултация е препоръчително времетраенето да е 2 часа предвид участието на минимум три лица – психолога и двама или повече членове на семейството или консултираната партньорска/семейна двойка. В Ценова листа вижте удължена консултация – 2 часа. При запазване на час онлайн, ако клиентът предпочита семейното консултиране да е кратко – 1 час, следва да напише в резервацията, че е Семейно консултиране, а при заявяване по телефона да поясни това, за да подготви психологът това време по най-ефективен начин.

Периодика на срещите. Стандартният интервал между срещите е веднъж седмично, не е препоръчително да надвишава 10 дни, освен по уважителни причини или ако поради целесъобразност не е уговорено друго, примерно в края на консултативен процес (когато е договорена Серия от консултации, програмен или диагностичен пакет, серия от сеанси, следва определените часове да се заявят и запазят в часовия график). Ако за даден клиент подобрението или разрешаването на проблема е постижимо за 5 или 10 консултации, то има проблеми, които изискват по-продължителна работа, контролни срещи след етапи на корекционна работа или такива с психопрофилактична насоченост. При кризисно консултиране първите срещи може да са сгъстени във времето – 2-3 пъти седмично. ПСИКОМФОРТ идеята е: клиентът да продължи колкото е нужно срещите, за да постигне промяна, оптимизиране, по-висока степен на адаптивност и автономност.

Ангажиране на психолога извън насрочваните срещи. Клиентите на ПСИКОМФОРТ могат да се ползват от телефонен разговор при нужда до 15 мин. (при уговорено време за това или инцидентно в случай, че психологът не е зает с друго). Ако клиентът изпитва необходимост да е в по-честа връзка с психолога при специфични проблеми и тези разговори биха били по-продължителни, това удобство се договаря с допълнение към цената.

Ангажиране на психолога в почивни дни. Събота, неделя и празнични дни не са с работен график за Център „Псикомфорт“. Тогава може да се провежда работа с групи или психологът си почива. Освен по изключение, когато така се налага според ситуацията, ако имате предпочитание Вашите ПСИКОМФОРТ часове да са в почивен ден и в случай, че психологът е на разположение, имате тази възможност с оскъпяване и с предплащане.

Специфични възможности за възползване от Псикомфорт+

Ако не се явите в запазен час – ПСИКОМФОРТ условия за коректност.

Псикомфорт+ за двете основни форми на организация на индивидуалните и семейните услуги:

Псикомфорт+ за следните услуги:

  • ПСИКОМФОРТ баланс – оскъпяване при увеличено времетраене.
  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – отстъпки при предплащане наведнъж за пакет сесии.
  • ПСИКОМФОРТ развитие в група – отстъпка за участие на съпружески двойки; безплатни публични лекции по „Общуване с лекота” – собствената програма за групи на ПСИКОМФОРТ.
  • ПСИКОМФОРТ академия – цената може да варира според: брой участници; пътни разходи и ангажираност на обучителя, когато обучението се провежда извън града; при обучения по авторски или лицензирани методики и програми цената включва учебни пособия, ръководства, монография и др.
  • ПСИКОМФОРТ екипи – цената варира според: материали, брой участници, времетраене, условия, ангажираност на водещия, ако тренингът е извън града; отстъпки при големи групи.

Съдържанието на услугата, времевата и ценовата рамка с Псикомфорт+ може да уточните чрез свързване по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.