Меню Затваряне

Какво е Псикомфорт +

Псикомфорт+ е възможността услугата да е регулирана според индивидуалните нужди на клиента, без да се нарушава ефективността на работните отношения – което се договаря с психолога.

Psycomfort PlusВ света на търговията и услугите такава възможност обикновено носи определението VIP с цена, която варира според това дали модерираната от клиента услуга предполага оскъпяване или поевтиняване. ПСИКОМФОРТ избягва определение „VIP“, защото тук всеки клиент се възползва от удобно време, специфично съдържание на работата, времетраене на сесията, степен на ангажираност на психолога, което се договоря, за да прецени професионално каква комбинация би допринесла за наистина ефективна, а не самоцелна промяна на параметрите на услугата.

Фактори в ценообразуването и според които с договаряне може да варира цената с процент оскъпяване или поевтиняване:

Времетраене на срещата. Оптималното време за консултативен час е проверено в практиката на дейността по света и в личния опит на психолога. Активното ефективно време, преди да настъпи умора и за клиента, и за психолога, е един академичен час (45 мин.). Такова време се струва ограничено за някои клиенти според характерни особености на възприятието, мисленето, според потребността да изразят повече неща на специалиста или ако са пристигнали от друго населено място без възможност да идват по-често и биха искали да се възползват от по-дълга консултация. Стандартното време за консултация, което е общо 1 час, може да се удължи, като то трябва да е удобно и за клиента, и за консултанта – да е уговорено предварително (при запазване на час онлайн клиентът трябва да отбележи в графика 2 последователни часа), за да може психологът да настрои себе си, да структурира работата, да води процеса така, че да не настъпва умора при клиента и да се запази висока ефективността на срещата. За Семейна консултация е препоръчително времетраенето да е 2 часа предвид участието на минимум три лица – психолог и двама или повече членове на семейството или консултираната двойка. В Ценова листа вижте удължена консултация – 2 часа. Ако клиентът предпочита да е 1 час, при запазване на час онлайн следва да напише в съобщение, че часът е за семейно консултиране, а при заявяване по телефона да поясни това, за да подготви психологът това време по най-ефективен начин.

Периодика на срещите. Стандартният интервал между срещите е веднъж седмично, не е препоръчително да надвишава 10 дни, освен по уважителни причини или ако поради целесъобразност не е уговорено друго, примерно в края на консултативен процес (когато е договорена Серия от консултации, програмен или диагностичен пакет, серия от сеанси, следва определените часове да се заявят и запазят в часовия график). Ако за даден клиент подобрението или разрешаването на проблема е постижимо за 5 или 10 консултации, то има проблеми като свързаните с развитието – генетически или от детството, при физически и психически травми и т.н., които изискват по-продължителна работа, контролни срещи след етапи на корекционна работа или такива с психопрофилактична насоченост. При кризисно консултиране първите срещи може да са сгъстени във времето – 2-3 пъти седмично. ПСИКОМФОРТ идеята е: клиентът да продължи колкото е нужно срещите, за да постигне промяна, оптимизиране, по-висока степен на адаптивност и автономност.

Ангажиране на психолога извън насрочваните срещи. Клиентите на ПСИКОМФОРТ могат да се ползват от удобството на телефонен разговор при нужда до 15 мин. (при уговорено време за това или инцидентно в случай, че психологът не е зает с друго). Ако клиентът изпитва необходимост да е в по-честа връзка с психолога при специфични нужди и проблеми и тези разговори биха били по-продължителни и чести като заетост на психолога, двамата договорят това удобство с допълнение към предвидената цена.

Ангажиране на психолога в почивни дни. Събота, неделя и други празнични дни не са с работен график за Център „Псикомфорт“. Тогава може да се провеждат групови сесии, както и психологът да си почива. Освен  по изключение, когато така се налага според ситуацията на клиента, ако предпочитате Вашите ПСИКОМФОРТ срещи и сесии да са в почивен ден и в случай, че психологът е на разположение, имате тази възможност с оскъпяване и с предплащане.

Ако не се явите в запазен час – ПСИКОМФОРТ условия за коректност.

Специфични възможности с Псикомфорт+ за двете форми на организация на индивидуалните и семейните услуги:

  • ПСИКОМФОРТ споделяне – оскъпяване при удвоено времетраене; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение.
  • ПСИКОМФОРТ решение – оскъпяване при удвоено времетраене на консултацията;  за комбинирана услуга – калкулиране и договаряне на ценови план; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение; поевтиняване на цени на пакети (за кариерното консултиране с включен онлайн тест в период на кампании и за поръчване на повече от 1 пакет едновременно – за семейство и приятели).

Специфични възможности с Псикомфорт+ за следните услуги:

  • ПСИКОМФОРТ баланс – оскъпяване при увеличено времетраене.
  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – поевтиняване при серии развиващи занимания при предплащане наведнъж на брой занятия; оскъпяване според пожелано по-голямо времетраене и ангажираност на психолога.
  • ПСИКОМФОРТ развитие в група – отстъпка за участие на съпружески двойки; безплатни публични лекции по „Общуване с лекота” – собствената програма за групи на ПСИКОМФОРТ.
  • ПСИКОМФОРТ академия – цената може да варира според: брой участници; пътни разходи и ангажираност на обучителя, когато обучението се провежда извън града; при обучения по авторски или лицензирани методики и програми цената включва учебни пособия, ръководства, монография и др.
  • ПСИКОМФОРТ екипи – цената варира според: материали, брой участници, времетраене, условия, ангажираност на водещия, ако тренингът е извън града; отстъпки при големи групи.

Съдържанието на услугата, времевата и ценовата рамка с Псикомфорт+ може да уточните чрез свързване по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде  проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.