Меню Затваряне

Цени & Часове

Запази час онлайн

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа.

Принципи на взаимната ангажираност на клиент и психолог

Ценови принцип според ангажирането – индивидуалните и семейните услуги са персонални – услуги за личността, в които психологът е ангажиран лично за Вас или за Вашето семейство в рамките на служебния график с лично Вашия 1 час (или 2 часа в зависимост от услугата и Вашия избор). За сравнение при групово консултиране индивидуалната цена на участник е многократно по-ниска на база 1 час, приемайки, че в малката група Вие споделяте собственото справяне с психологичен проблем и собствения личностен растеж заедно с други хора с такива потребности. Вижте:

 • Ценова листа – таблица с цени по видове услуги и програми по тях (когато я отворите, ако е по-бавен интернетът ви, изчакайте няколко секунди да се зареди). 
 • Псикомфорт+ – параметри на услугите и вариране на цената според специфични нужди, обсъдено и договорено друго условие за време, ангажираност на психолога и др.
 • Плащания – как се осъществява плащането на услуга – варианти за индивидуални и за групови клиенти – фирми, организации.

Етичност и доверие – отношенията между клиент и психолог определят специфичен работен ангажимент. Времето е безценен ресурс и не трябва да го пилеем в напразно чакане на другите! В основата на този възглед е и следващата двойка принципи (ценност на времето и сигурност), а за спазване на принципите етичност и доверие вижте:

Ценност на времето и сигурност – нуждата от помощ и подкрепа е свързана с напрежение в и без това напрегнатия живот, което можем да снижаваме, като засилваме сигурността си. Как? Като си гарантираме запазения час. Тази грижа е с голямо значение за ПСИКОМФОРТ – тук имате възможност и за избор как да запазите Вашия час:

 • запазване на час онлайн по всяко време на денонощието чрез платформата Супердок (натиснете бутона горе с летящия Супердок)
 • през деня с класическия начин – по телефона (Контакти)
 • и за двата начина вижте взаимното ангажиране при уговаряне на час и ориентировъчните часове през седмицата за избор според вашето свободно време – страницата Часове.
Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

Ако запазвате час онлайн чрез Супердок

Ако сте ползвател на Супердок или сте попаднали първо в Супердок профила на Петя Чешмеджиева, PhD, сте забелязали, че мястото за допълнително информация за приемните часове там е ограничено. Ето пояснения за вариантите за първи час с ПСИКОМФОРТ, съвсем накратко посочени в Супердок с цени съобразно актуалната Ценова листа на Център „Псикомфорт“:

 • При избор на консултация 60 мин. запазете 1 час
 • Ако желаете да е 120 мин., запазете 2 последователни часа от свободните.
 • За семейно консултиране са подходящи 2-часови консултации. Ако предпочитате 1 час, заявете 1, но напишете в резервацията, че ще е Семейно консултиране.

Серия 5 консултации е минимумът брой срещи за работа по проблем или оптимум за хора с по-голяма степен на психична готовност (вижте ПСИКОМФОРТ лична подкрепа). Серии консултации и пакетни услуги се предплащат. Цената им е с включена отстъпка (вижте Ценова листа, Псикомфорт+, Плащания).

 • Ако на Първа консултация е вече уговорена Ваша Серия 5 консултации, в Супердок можете да си запазите тези часове в обсъдения с психолога интервал между тях.
 • За серията сесии от ПСИКОМФОРТ баланс (които са по 30 мин.), запазете Вашите, като маркирате в часовия график по 1 час за всяка отделна сесия.

Родителската консултация е първа, въвеждаща, или контролна / обучителна за родителя при изпълнение на услуги за детско развитие. На нея задължително се идва без детето! (вижте ПСИКОМФОРТ детско развитие).

 • Родителската консултация е на базовата консултативна цена за 1 час, но протича в рамките на 90 мин. (час и половина)
 • При участие на двойката родители, консултацията придобива семеен характер. Ако считате, че 1:30 ч. няма да Ви е достатъчно, запазете 2 последователни часа от свободните (цената ще е на 2-часова Първа консултация), но пояснете в резервацията, че е Родителска консултация.

При диагностика на дете или на възрастен след примерно претърпян инцидент с черепно-мозъчна травма или друго носете предходни резултати от медицински изследвания (епикризи, томографско) или предходно психологично изследване, за да бъдат сравними резултатите – за ориентиране в тенденции и мерки за оптимизиране на състоянието. Една тестова сесия протича от 50 до 90 мин. без оскъпяване (времето е предвидено в един приемен час).

Вход към различните индивидуални и семейни услуги и програми и към групово консултиране, обучения и тренинги има в страницата Услуги.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.

PSYCOMFORT