Меню Затваряне

Цени & Часове

Запази час онлайн

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа.

Принципи и подстраници от този раздел и от други в сайта, които съдържат подробности за реализацията им според взаимната ангажираност на клиент и психолог

Ценови принцип според ангажирането – индивидуалните и семейните услуги са персонални – услуги за личността, в които психологът е ангажиран лично за Вас или за Вашето семейство в рамките на служебния график с лично Вашия 1 час (или 2 часа в зависимост от услугата и Вашия избор), а в услугите, свързани с групово консултиране, индивидуалната цена на участник е многократно по-ниска на база 1 час, приемайки, че в малката група Вие споделяте собственото справяне с психологичен проблем и собствения личностен растеж заедно с други хора с такива потребности. Вижте:

  • Ценова листа – таблица с цени по различните видове услуги и програми по тях (когато я отворите, ако е по-бавен интернетът ви, изчакайте няколко секунди да се зареди).
  • Псикомфорт+ – допълнително информация за параметри на услугите и вариране на цената според специфични нужди, обсъдено и договорено друго условие за време, ангажираност на психолога и др.
  • Плащания – как се осъществява плащането на услугите – варианти, валидни както за индивидуални, така и за групови клиенти – фирми, организации.

Етичност и доверие – отношенията между клиент и психолог определят специфичен работен ангажимент. Запознайте се с Етически стандарти, с публикация в блога „Журнал“ и с ПСИКОМФОРТ условията за коректност – Ако не се явите в запазен час. Времето е безценен ресурс и не трябва да го пилеем в напразно чакане на другите! В основата на този възглед е и следващият принцип.

Ценност на времето и сигурност – нуждата от психологическа подкрепа е пряко свързана с напрежение в и без това напрегнатия живот, което можем да снижаваме, като засилваме сигурността в определено време. Как? Като си гарантираме запазения час. Тази грижа е с голямо значение за ПСИКОМФОРТ, поради което тук имате на разположение възможност за запазване на Вашия час онлайн – по всяко време на денонощието чрез платформата Супердок – натискайки бутона горе с летящия Супердок, или ако предпочитате чрез класическия начин – по телефона. И в двата случая вижте страницата Часове – информация  за взаимното ангажиране при уговаряне на час и ориентировъчните часове през седмицата за избор според вашето свободно време и заетост.

Информация при избор на запазване на час онлайн чрез Супердок

Може да сте вече ползвател на Супердок или случайно да сте попаднали първо в Супердок профила на Петя Чешмеджиева, PhD. Мястото за допълнително информация там е ограничено. Ето разширени пояснения за най-често ползваните като първи варианти за часове с ПСИКОМФОРТ, съвсем накратко представени в Супердок:

Единични консултации са тези, ако не желаете да се ангажирате с консултативен процес, а еднократно или епизодично да споделяте и да се консултирате с психолога (вижте формата ПСИКОМФОРТ споделяне). При избор на Единична консултация 60 мин. запазете 1 час. При избор на Единична консултация 120 мин. запазете 2 последователни часа от свободните.

Първа консултация е тази, при която клиентът предварително е ориентиран към последващ консултативен процес, или в срещата взема това решение (може да сте дошли с намерение за Единична консултация, но в хода на срещата да решите, че е Първа за продължаваща работа). Тази въвеждаща за консултативен процес среща е на базовата цена за консултация. При избор на Първа консултация 60 мин. запазете 1 час. При избор на Първа консултация 120 мин. запазете 2 последователни часа от свободните. За семейно консултиране са подходящи 2-часови консултации. Ако предпочитате 1 час, заявете 1, но напишете в съобщение, че идвате за семейно консултиране.  //  Серия 5 консултации е минимумът брой срещи (или оптимум за хора с по-голяма степен на психична готовност) за работа по проблем. Повече вижте в ПСИКОМФОРТ лична подкрепа. Серии консултации и пакетни услуги се предплащат, като при предплащане в цялост са предвидени отстъпки (вижте Ценова листа, Псикомфорт+, Плащания). Ако на Първа консултация е вече уговорена Ваша Серия 5 консултации, в Супердок си запазете тези часове с интервал между срещите, който сте уговорили с психолога. Ако ползвате услуга ПСИКОМФОРТ баланс със серия сесии по 30 мин., запазете уточнените по интервал брой часове, като ги маркирате в часовия график по 1 час за всяка отделна сесия.

Родителската консултация е първа, въвеждаща, или контролна при изпълнение на услуги за детско развитие. Тя е на базовата консултативна цена за 1 час. Ако считате, че такова време няма да Ви е достатъчно, запазете 2 последователни часа от свободните (цената е на 2-часова Първа консултация), но пояснете в съобщение, че Вашият час ще е за родителско консултиране. На Родителска консултация задължително се идва без детето! (повече в ПСИКОМФОРТ детско развитие).

Още: При диагностика на дете или на възрастен след примерно претърпян инцидент с черепно-мозъчна травма или друго носете предходни резултати от медицински изследвания (епикризи, томографско) или предходно психологично изследване, за да бъдат сравними резултатите, за ориентиране в тенденции и мерки за оптимизиране на състоянието. Една тестова сесия протича от 50 до 90 мин. без оскъпяване (времето е предвидено в един приемен час).

Формите на ангажимент в индивидуалните и семейни услуги и някои програми по тях, услугите за детско развитие, за групово консултиране, обучения и тренинги с входове към тях вижте в Услуги.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.

PSYCOMFORT