Меню Затваряне

Цени & Часове

Запази час онлайн

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа.

Ценовата листа се актуализира според инфлационния натиск или съобразно фискалната политика на държавата с процент и от дата, обявени в Държавен вестник. Предплащайки серия от брой консултации, получавате отстъпка и запазвате Вашата цена при настъпване на повишение на цените.

Принципи на взаимната ангажираност на клиент и психолог

Ценови принцип според ангажирането – индивидуалните и семейните услуги са персонални – услуги за личността, в които психологът е ангажиран лично за Вас или за Вашето семейство в рамките на служебния график с лично Вашия 1 час (или 2 часа в зависимост от услугата и Вашия избор). За сравнение при групово консултиране индивидуалната цена на участник е многократно по-ниска на база 1 час, приемайки, че в малката група Вие споделяте собственото справяне с психологичен проблем и собствения личностен растеж заедно с други хора с такива потребности. Вижте:

  • Ценова листа – цени на услуги/програми (при по-бавен интернет изчакайте няколко секунди да се зареди). 
  • Псикомфорт+ – параметри за вариране на цена според време и ангажиране на психолога.
  • Плащания – как се осъществява плащането и данни за банков превод.

Етичност и доверие – отношенията между клиент и психолог определят специфичен работен ангажимент. Времето е безценен ресурс и не трябва да го пилеем в напразно чакане на другите! Вижте:

Ценност на времето и сигурност – нуждата от подкрепа е свързана с напрежение в и без това напрегнатия живот, което можем да снижаваме, като засилваме сигурността си. Как? Като си гарантираме запазения час. Тази грижа е с голямо значение за ПСИКОМФОРТ – тук имате възможност за избор как да запазите Вашия час: запазване на час онлайн от Ваше свързано с интернет устройство по всяко време на денонощието чрез платформата Супердок (натиснете бутона горе с летящия Супердок или зеления бутон на всяка страница в този сайт) или запазване на час по телефона, като се обадите (Контакти). И за двата начина вижте страницата Часове.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза
  • Запазване на час онлайн чрез Супердок. Ако вече сте ползвател на Супердок или ако се регистрирате там, бихте могли да си запазвате часа директно в активния график. Ако желаете запазване на час по телефона, сверка в графика в Супердок профила на Петя Чешмеджиева, PhD ще ви ориентира кои са свободните часове. Времето, изписано на тях, е за започване на часа. В Супердок е посочена цената на единична консултация, а за сериите консултации по услуги вижте тук Ценова листа. Ако резервирате часа си в Супердок: при избор на консултация 60 мин. запазете 1 час; ако желаете да е 120 мин., запазете 2 последователни часа от свободните (толкова запазете и при домашно посещение); за семейно консултиране са подходящи 2-часови консултации, но, ако предпочитате 1 час, заявете 1 и напишете бележка в резервацията, че ще е Семейно консултиране.
  • Серия 5 консултации е минимумът брой срещи за работа по проблем или оптимум за хора с по-голяма степен на психична готовност (вижте ПСИКОМФОРТ лична подкрепа). Серии консултации и пакетни услуги се предплащат. Цената им е с включена отстъпка (вижте Ценова листа, Псикомфорт+, Плащания). Ако на първата консултация е вече уговорена Ваша серия 5 консултации, в Супердок можете да си запазите тези часове в обсъдения с психолога интервал между тях. За серия сесии ПСИКОМФОРТ баланс (с времетраене 30 мин.) запазете (маркирайте) в часовия график 1 час за всяка отделна сесия.
  • Родителската консултация е първа-въвеждаща или контролна или обучителна за родителя при изпълнение на услуги за детско развитие. На нея задължително се идва без детето! (вижте ПСИКОМФОРТ детско развитие). Родителската консултация е на консултативна цена за 90 мин. (час и половина). При участие на двойката родители, консултацията придобива семеен характер. Ако считате, че 1:30 ч. няма да Ви е достатъчно, запазете 2 последователни часа от свободните (цената ще е на 2-часова Първа консултация), но пояснете в резервацията, че е Родителска консултация.
  • При психодиагностика на дете или на възрастен след примерно претърпян инцидент с черепно-мозъчна травма или друго носете предходни резултати от медицински изследвания (епикризи, томографско) или предходно психологично изследване, за да бъдат сравними резултатите – за ориентиране в тенденции и мерки за оптимизиране на състоянието. Една тестова сесия протича от 50 до 90 мин. (без оскъпяване при удължаването – времето е предвидено в един приемен час).

Вход към различните индивидуални и семейни услуги и програми и към групово консултиране, обучения и тренинги има в страницата Услуги.

Тук сте в раздел Цени & Часове, който включва Ценова листа, Часове, Ако не се явите в запазен час, Псикомфорт+, Плащания.

PSYCOMFORT