Меню Затваряне

Какво е Псикомфорт +

Псикомфорт+ е възможността услугата да е регулирана според индивидуалните нужди на клиента, без да се нарушава ефективността на работните отношения – което се договаря с психолога.

Psycomfort PlusВ света на търговията и услугите такава възможност обикновено носи определението VIP с цена, която варира според това дали модерираната от клиента услуга предполага оскъпяване или поевтиняване.

ПСИКОМФОРТ избягва определение „VIP“, защото тук всеки клиент би могъл да се възползва от удобно време, специфично съдържание на работата, времетраене на сесията, степен на ангажираност на психолога, което се договоря, за да прецени професионално каква комбинация би допринесла за наистина ефективна, а не самоцелна промяна на параметрите на услугата.

Фактори в ценообразуването, от които чрез договаряне може да варира цената с процент оскъпяване или поевтиняване:

  • Времетраене на срещата. Оптималното време на консултативен час е проверено в практиката на дейността и в опита на психолога. Активното ефективно време, преди да настъпи умора и за клиента, и за психолога,  е един академичен час (45 мин.). Такова време се струва ограничено за някои клиенти според характерни особености на възприятието, мисленето, според потребността да изразят повече неща на специалиста или ако идват от друго населено място без възможност да идват по-често и биха искали да се възползват от по-дълга консултация. Стандартното време за консултация, което е общо 1 час, може да се удължи, като то трябва да е удобно и за клиента, и за консултанта. Това се уговаря, за да може психологът да настрои себе си, да структурира работата, да води процеса така, че да не настъпва умора при клиента и да се запази висока ефективността на срещата. Удължено е и времетраенето на сесиите за Семейно консултиране предвид участието на минимум три лица – психолог и двама или повече членове на семейството или консултираната двойка. В Ценова листа вижте удължена консултация – 2 часа.
  • Периодика на срещите. Стандартният интервал е веднъж седмично, не е препоръчително да надвишава 10 дни, освен по уважителни причини или ако поради целесъобразност (примерно в края на конултативен процес) не е уговорено друго. Ако за даден клиент подобрението или разрешаването на проблема е постижимо за 5 или 10 консултации, то има проблеми като свързаните с развитието – генетически или от детството, при физически и психически травми и т.н., които изискват по-продължителна работа, контролни срещи след етапи на корекционна работа или такива с психопрофилактична насоченост. При кризисно консултиране първите срещи може да са сгъстени във времето – 2-3 пъти седмично. ПСИКОМФОРТ идеята е: клиентът да продължи колкото е нужно срещите, за да постигне промяна, оптимизиране, по-висока степен на адаптивност и автономност.
  • Ангажиране на психолога извън насрочваните срещи. Клиентите на ПСИКОМФОРТ могат да се ползват от удобството на телефонен разговор при нужда до 15 мин. (при уговорено време за това или инцидентно в случай, че психологът не е зает с друго). Ако клиентът изпитва необходимост да е в по-честа връзка с психолога при специфични нужди и проблеми и тези разговори биха били по-продължителни и чести, той се ползва с възможността да избере повече варианти на помощ и заетост на психолога, като двамата договорят това удобство с допълнение към предвидената цена.
  • Ангажиране на психолога в почивни дни. Събота, неделя и други празнични дни не са с работен график за Център „Псикомфорт“. Тогава може да се провеждат групови сесии, както и психологът да си почива. В случай, че е на разположение да се ангажира, а предпочитате идването да е в почивен ден, имате тази възможност с оскъпяване – 1 час на цената на удължената консултация, и с предплащане.
  • Ако не се явите в запазен час – ПСИКОМФОРТ условия за коректност.

Специфични възможности с Псикомфорт+ по услуги:

ПСИКОМФОРТ споделяне – оскъпяване при удвоено времетраене; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение.

ПСИКОМФОРТ решение – оскъпяване при удвоено времетраене на консултацията;  за комбинирана услуга – калкулиране и договаряне на ценови план; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение; поевтиняване на цени на пакети (за кариерното консултиране с включен онлайн тест в период на кампании и за поръчване на повече от 1 пакет едновременно – за семейство и приятели).

ПСИКОМФОРТ баланс – оскъпяване при увеличено времетраене.

ПСИКОМФОРТ развитие в група – отстъпка за участие на съпружески двойки; безплатни публични лекции по „Общуване с лекота” – собствената програма за групи на ПСИКОМФОРТ.

ПСИКОМФОРТ детско развитие – поевтиняване при серии развиващи занимания при предплащане наведнъж на брой занятия; оскъпяване според пожелано по-голямо времетраене и ангажираност на психолога.

ПСИКОМФОРТ екипи – цената варира според: материали, брой участници, времетраене, условия, ангажираност на водещия, ако тренингът е извън града; отстъпки при големи групи.

ПСИКОМФОРТ академия – цената може да варира според: брой участници; пътни разходи и ангажираност на обучителя, когато обучението се провежда извън града; при обучения по авторски или лицензирани методики и програми цената включва учебни пособия, ръководства, монография и др.

Съдържанието на услугата, времевата и ценовата рамка с Псикомфорт+ може да уточните чрез свързване по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде  проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.