Какво е Псикомфорт +

Псикомфорт + е възможността услугата да е регулирана според индивидуалните нужди на клиента, без да се нарушава ефективността на работните отношения – което се договаря с психолога.

Psycomfort PlusВ света на търговията и услугите такава възможност често носи определението VIP (напоследък в нашата страна и на български – като ВИП услуги и ВИП цена). Размерът на цената обикновено не се афишира, защото той може да варира според това дали модерираната от клиента услуга предполага оскъпяване или поевтиняване.

ПСИКОМФОРТ избягва определението VIP, защото всеки клиент би могъл да се възползва по всяко време от различно, специфично съдържание на работата, времетраене на сесията, ангажираност на психолога, когато това бъде договорено с него, за да прецени професионално каква комбинация би допринесла за наистина ефективна, а не самоцелна промяна на параметрите на услугата.

Ето някои фактори, от които чрез договаряне може да варира цената и това е предвидено като процент оскъпяване или поевтиняване:

  • Времетраене на срещата. Предложените услуги, определени по съдържание и време, са оптимални за консултативния процес и при индивидуалната, и при груповата форма на консултиране. Тази оптималност е проверена в практиката на дейността и в опита на психолога. Времетраенето се базира на активно време в рамките на един академичен час (45 мин.), през което клиент и психолог биха могли да бъдат най-ефективни в комуникацията, преди да настъпи умора. Има случаи, когато такова време се струва ограничено за клиента според характерни особености на възприятието, мисленето или според потребността да изрази повече неща на специалиста. Така времето за консултация може да се удължи, като то трябва да е удобно и за двете страни в работния процес (клиент и консултант). При договарянето психологът може да настрои себе си, да структурира работата и да води процеса така, че да не настъпва умора при клиента и да се запази висока ефективността на срещата. Удължено е времетраенето на сесиите за Семейно консултиране предвид участието на минимум три лица (психолог и двама или повече членове на семейството или консултираната двойка).
  • Периодика на срещите. Обичайният интервал е веднъж седмично. Ако клиентът потърси помощта на психолога по проблем, който е разрешим за 5 или 10 консултации (според ситуацията на клиента), то има проблеми като тези, свързани с развитието – генетически или от детството, при физически и психически травми и т.н., които изискват по-продължителна работа, контролни срещи след етапи на корекционна работа или такива с психопрофилактична насоченост. ПСИКОМФОРТ идеята е: клиентът за себе си или в качеството на родител да продължи колкото е нужно срещите, за да се постигне промяна, оптимизиране, по-висока степен на адаптивност и автономност.
  • Ангажираност на психолога. Всички клиенти на ПСИКОМФОРТ могат да се ползват от удобството на телефонен разговор при нужда до 15 мин. (при уговорено време за това или инцидентно в случай, че психологът не е зает с друго). Ако клиентът изпитва необходимост да е в по-честа връзка с психолога при специфични нужди и проблеми и тези разговори биха били по-продължителни и чести, той се ползва с възможността да избере повече варианти на помощ и заетост на психолога, като двамата договорят това удобство с допълнение към предвидената цена.

Ето някои специфични за отделните услуги възможности с Псикомфорт +

ПСИКОМФОРТ споделяне – оскъпяване при удвоено времетраене; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако това е просто по желание на клиента без специална уважителна причина по изключение

ПСИКОМФОРТ решение – оскъпяване при удвоено времетраене на консултацията;  за комбинирана услуга – калкулиране и договаряне на ценови план; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако това е просто по желание на клиента без специална уважителна причина по изключение; поевтиняване на цени на пакети за кариерното консултиране с включен онлайн тест в период на кампании и за поръчване на повече от 1 пакет едновременно – за семейство и приятели.

ПСИКОМФОРТ баланс – оскъпяване при увеличено времетраене

ПСИКОМФОРТ развитие в група – отстъпка за участие на съпружески двойки; безплатни публични лекции по „Общуване с лекота” – собствената програма за групи на ПСИКОМФОРТ

ПСИКОМФОРТ детско развитие – поевтиняване при серии развиващи занимания и оскъпяване според пожелано по-голямо времетраене и ангажираност на психолога

ПСИКОМФОРТ екипи – цената може да варира: според материалите и броя на участниците; според времетраене, условия, ангажираност на водещия, когато тренингът е извън града; отстъпки при големи групи

ПСИКОМФОРТ академия – цената може да варира: според броя на участниците; пътни разходи и ангажираност на обучителя, когато е извън града; при обучения по авторски или лицензирани методики цената включва учебни пособия, ръководства, монография и др.

Съдържанието на пожеланата услуга, времевата и ценовата рамка с Псикомфорт + може да уточните чрез свързване по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде  проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.