ПСИКОМФОРТ екипи

Psycomfort Ekipi 1Цел на услугата е повече комфорт в работата ви и нови постижения чрез мотивирани и сработени за екипни постижения членове, с консенсус за своите цели в унисон с целите на организацията. Услугата е за вашите: отбори – от двама, трима и повече участници, артистични трупи, работни екипи, големи колективи. Чрез нея оптимизирате психологичния климат, откривате степента и типа психична съвместимост между членове на екипа и като цяло в групата, опознавате силните черти на участниците и обединявате всички около силата на групата. Осъществявате я в стила на ПСИКОМФОРТ за самоопознаване, опознаване на другите и безболезнена трансформация в условия на психична безопасност и комфорт. Реализира се чрез консултация за установяване на потребностите, тимбилдинг или други форми на подкрепа за постигане целите на организацията. Съвместно с вас като клиент-поръчител се създава програма за вашия екип, ориентирана към различни нужди:

  • Psycomfort Ekipi 2Тимбилдинг ПСИКОМФОРТ създаване е 30-часов тренинг, с който изграждате нов екип – опознавате участниците и те се опознават помежду си, формират умения за продуктивно справяне с конфликти, екипната диагностика установява психотипове и стилове на общуване, сплотявате групата и създавате умения за работа в екип. Провежда се в подходяща зала при вас – фирмата клиент, в Център ПСИКОМФОРТ или в голяма зала – според броя на участниците. След обработване на формите за обратна връзка получавате отчет на треньора за постиженията на екипа. Договаряме план и срок за системно наблюдение и обратна връзка от ваша страна към треньора за ефективността на екипа в работата.
  • Тимбилдинг ПСИКОМФОРТ рефреш е за вашите вече създадени екипи Psycomfort Ekipi 3един път годишно и/или преди стартиране на нови задачи за екипа (по нов проект или нова организация на работа, преди кампания или състезание, което изисква мобилизиране на всички от екипа). Препоръчително е екипът да се тренира в извънработна, дори извънградска среда. След обработване на формите за обратна връзка от участниците получавате отчет на треньора за постиженията на екипа. Договаря се план и срок за системно наблюдение и обратна връзка от ваша страна към треньора за ефективността на екипа в работата.
  • ПСИКОМФОРТ модератор освобождава вас, ръководителя на екипа или организацията, за творческо потопяване заедно с колегите ви във формите за колективно генериране на идеи за нови проекти или рекламни послания. Модераторът проследява периодично ефекта от стимулациите на екипа чрез споделяне от ваша страна на постиженията от  генерираните идеи.
  • ПСИКОМФОРТ супервизия повишава обективността на наблюдението върху процеси и постижения в работата на вашия екип.  Съставяме схема за анализ по критерии и показатели. Извършва се по план за независимо изследване, с резултатите от което можете да сравните вашите резултати и изводи за състояния и промени в организацията. Диагностични процедури извършваме в рамките на тренинг или самостоятелно на място при вас – във фирмата клиент, или в Център ПСИКОМФОРТ. Получавате резултатите в писмен отчет, по желание с препоръки от експерта и с презентация.

Ориентир за цените на различните формати за трениране на екипи може да намерите в общата ценова листа (в табличката за ПСИКОМФОРТ екипи). Сътрудничество за трениране на вашия екип може да поискате чрез избран начин от Контакти.

За собствено участие или с вашия колектив в тематични и специализирани обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение. За възможностите за личностно развитие, самоусъвършенстване и силна подкрепа за ефикасно и по-евтино справяне с проблем вижте ПСИКОМФОРТ развитие.