ПСИКОМФОРТ академия

Psycomfort.Edu1Чрез ПСИКОМФОРТ можете да систематизирате и разширите знания, умения, опит в обучения – тренинги, лекции и семинари – свои или на гост обучители със собствен научен принос, съчетан с практически опит в дадената материя, тема или техники, приложими в работата на обучаемите.

ПСИКОМФОРТ предоставя съпричастие и грижа към нуждите ви във вашата работа.  Обученията съчетават в единство полезност, научност, приложимост и разтоварване. Резултатът от тях е Psycomfort.Edu2по-висока увереност в собствените знания и в прилагането им в нови задачи в работата, добиване на опит за снижаване на ежедневната умора и напрежението.

Може да се включите индивидуално или с вашия колектив в програми, съставени за нуждите в работата на педагози, арттерапевти, социални работници, служители към Човешки ресурси и други, които използват консултирането при работа с клиенти. ПСИКОМФОРТ+ е отстъпката при Psycomfort.Edu3по-големи групи или самосформирали се групи от индивидуално записващи се участници. ПСИКОМФОРТ предлага:

А. ПСИКОМФОРТ формати за индивидуално участващи специалисти:

  1. Подновена обява – Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация: допълнителна професионална квалификация по Психология на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Климент Охридски” (ДИУУ) в Русе – пълната обяв
  2. Бърз ПСИКОМФОРТ за учители преди началото на новата учебна година – програми в 8, 10 и 15-часови ваканционни формати според опита и нуждите на участниците.
  3. Обучение по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ с програма по теми по проекта, подходящи за специалисти – 30 часа. Приключва със сертификат на ПСИКОМФОРТ.

Б. ПСИКОМФОРТ за нуждите на бюджетни организации, НПО се предлага на по-ниски цени за тематични обучения в рамките на вътрешни за организацията квалификации и на проекти с Петя Чешмеджиева – доктор педагогика и магистър по психология. След първоначалната договорка подготовката на обученията става с проучване на трудности и нужди на вашия екип, на базата на които се съставя програма. Тя се уточнява взаимно с ръководителя на екипа и/или представители и се популяризира сред участниците за запознаване и за стимулиране на допълнителни въпроси. ПСИКОМФОРТ достига до вас там, където сте вие в страната или където сте избрали да се проведе вашето обучение. Ако се колебаете за мястото, може да го обсъдим заедно и да вземете по-лесно решение. ПСИКОМФОРТ+ е възможност за договаряне на цена в зависимост от планираните задачи и материали, подходящи за тях. Получавате сертификат на ПСИКОМФОРТ или на друга организация, която извършва обучението чрез ПСИКОМФОРТ.

В. Обучения по авторски рецензирани и лицензирани методики осигуряват специализирани професионални квалификации. ПСИКОМФОРТ+ е удобството цената да включва учебните пособия по методиката и други съпътстващи материали. Получавате сертификат на обучаващата организация или на ПСИКОМФОРТ с подпис на обучителя автор или издател на методиката.

Заявката за участие се финализира с предплащане (за индивидуално включващи се участници) и/или потвърждаване (за организации) до 3 дни преди стартиране на обучението. Вижте цени за различните варианти според целите и групите – надолу в ценовата листа, табличката с цени на ПСИКОМФОРТ академия.

Може да отправяте въпроси и заявка за обучение чрез връзките в Контакти.

Вижте и форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие за повишаване на работната ефективност чрез ПСИКОМФОРТ екипи.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение. За възможностите за личностно развитие, самоусъвършенстване и силна подкрепа за ефикасно и по-евтино справяне с проблем вижте ПСИКОМФОРТ развитие.