Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ баланс

Цел на услугата е да активизирате в единство собствения ресурс за повече здраве, психосоматична устойчивост и адаптивност.

ПСИКОМФОРТ баланс с релаксиране и/или енергезиране  се предлага в индивидуални сесии. Услугата е ограничена до прилагане на отделен метод – автогенен тренинг, музикорелакс (ако се установи, че е подходящо), водено от психолога въображение, светотерапевтични и цветотерапевтични стимулации за подобряване на емоционалния баланс, за справяне с безсъние, сезонна депресия, пролетна умора. Някои симптоми и тяхната диагностицирана изразеност може да се окажат сигнал за психолога за необходимост от пренасочване на клиента към медицински специалист. В сеансите се приучвате в самостоятелно прилагане на техники за психично балансиране, което включва релаксиране и енергезиране. (При отчетена необходимост услугата може да се съчетае с друга предприета услуга). Освен чрез сравняване на усещания и възприятия, на емоции, чувства, преживявания, се измерват и стойности по показатели, които отчитат промяна в състоянието ви и в случай на болест те подпомагат сътрудничеството с вашия лекар.

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

При диагностика на психомоториката при дете или възрастен или при планирана психогимнастика, освен ползи за тялото и подобряване на  познавателни процеси, ефектът е активизиране на адаптивния потенциал на психиката.

Времетраенето е 30 мин. при 8, максимум 16 сесии. Сесиите се предшестват от една 1-часова консултация (Първа, въвеждаща консултация), в която се уточнява историята на състоянието ви, нуждите ви и с психолога съставяте заедно вашия план. При специфични ваши нужди или при необходимост от комбиниране с други програми времето за сесия може да бъде удължено при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно програмата за вас, което в услугата се отнася към варианта Псикомфорт+.

За цената на услугата вижте в Ценова листа. Заплащането може да стане на място или по банков път – данни за превод вижте в Плащания. Попитайте за кратък код на услугата, който да посочите като основание за пращане по банков път.

Достигането до ПСИКОМФОРТ баланс става чрез свързване по телефона или по интернет (виж Контакти) с уговаряне на въвеждащата консултация и график. (Още за ориентиране дали да потърсите помощ вижте раздел „Дискомфорт – проблем, посоки, справяне“)

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.