Меню Затваряне

Нова година – нов късмет, ако има лекота в общуването

Център ПСИКОМФОРТ стартира своите програми за развитие в групи по проект „Общуване с лекота” за граждани от различни възрасти  и за деца с навършени 14 г. с уговорено съгласие на родителите за участие в група за развитие

Преди да изречем „Нова година – нов късмет!” с настъпването на 2013 година, бихме могли да му помогнем на късмета и да си дадем шанс за нови удовлетворяващи отношения с детето, с близките, с колегите чрез ПСИКОМФОРТ развитие в група  по новия проект на Център ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота”. Темите са подредени в оригинална схема по направления за различните възрастови етапи на развитие на връзките майка-дете, дете-семейство, семейство-дете-училище и личностна автономност. Ако темите представляват интерес заради нуждите ви и ако искате да получите ценни знания и да обмените опит с други хора по тях, може да посветите 30 часа от предстоящата зима на своето развитие с ПСИКОМФОРТ. Ето темите:

Слятост и споделяне

 • Психичната цялост
 • Малкото дете и неговите потребности
 • Психичната свързаност МАЙКА-И-БЕБЕ

Темите са подходящи за родители на бебета и всички, които се интересуват от контакта с детето в ранна детска възраст, както и от осъзнаване на собственото развитие чрез контакта с майката в своята ранна възраст.

Откъсване и споделяне

 • Спи ли само детето?
 • Психично откъсване, освобождаване
 • Психичната свързаност – триангулация. Симптоми попълващи липсата
 • Споделеното възпитание – Майка (Семейство)-Учителка (Детска градина)
 • Малки и Големи – вълнуващо общуване между границите
 • Справяне с ревността към родителите

Темите са подходящи за родители на деца от ранна, предучилищна, при нужда и от начална училищна възраст, както и за лица, които биха искали да разберат собственото развитие чрез контакта с родителите си в посочените възрасти.

Пускане и споделяне

 • Изпращане в Училището. Признаване на новия авторитет
 • Пуберитет – проблемът на Образеца
 • Малките стават Големи. Порасналите деца и новите им семейства

Темите са подходящи за родители на деца от начална училищна до гимназиална възраст, както и за лица, които биха искали да разберат собственото развитие чрез контакта с вече големите си деца и своите родители от периода на посочените възрасти.

 Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите кризи – самопознание-самоизследване
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

Темите са подходящи за възрастни и деца над 14 г., които биха искали да изследват и разберат собственото развитие чрез контактите си с другите и които имат интерес към самоусъвършенстване и преживяване на удовлетворяващи взаимоотношения чрез Общуване с лекота.

Ако желаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие за постигане на Общуване с лекота, може да заявите това във Формата за контакт, като посочите в съобщението Вашата работна заетост и свободно време за включване в група с хора от същото избрано направление и с подобен на вашия ежедневен режим.

Ако желаете професионално развитие по „Общуване с лекота”, вижте темите по този проект на ПСИКОМФОРТ академия.

Ако желаете да получите съобщение кога и къде ще се проведе публична лекция по темата „Общуване с лекота” (безплатна за аудиторията), може да заявите това във Формата за контакт.

Вашият имейл адрес ще бъде използван за връзка с Вас единствено за това оповестяване и за никакви други обяви и реклами от страна на ПСИКОМФОРТ и съобщението няма да е групово с включване на имейл адреса Ви в масив от множество други.