Меню Затваряне

Лекотата в общуването – имунитет, който може да се предава от човек на човек, от големите на малките

Имаме най-различни възможности да прекараме живота. Само от нас зависи това да стане чрез общуването с лекота.

Ако искаме да се имунизираме (себе си и децата) срещу неврозата, можем да постигнем това чрез самопознание, чрез научаване как да разбираме и приемаме по-добре другите, как да споделяме живота си.

Повече за ползите от нашето самоусъвършенстване за общуване с лекота всеки може да научи:

 • чрез опита – при общуване с хора, които го владеят, и като вреда посредством тези, които му се противопоставят и които създават болестотворни отношения
 • чрез книгите – художествена, научна и научно-популярна литература
 • чрез трениране – индивидуално с психолог или друг специалист, който владее методи за учене на другите, и в групи за тренинг на умения.

През есента – „в края на лятото, миг преди зимата”, както се пее в една чудесна песен – ПСИКОМФОРТ ви запознава със своя проект „Общуване с лекота”, който се реализира чрез групово консултиране в рамките на услугите ПСИКОМФОРТ развитие в група (за граждани за себе си и за децата си) и ПСИКОМФОРТ академия (за специалисти от помагащите професии). Предимства на груповите форми за споделено развитие са:

 • интерактивното обучение (учим се взаимно – всеки чрез опита и промяната си с помощта на водещия)
 • евтината цена на услугата за разлика от индивидуалните консултативни срещи с психолога
 • участие в развиваща среда заедно със себеподобни, които се вълнуват от същите проблеми и имат интереси за самоусъвършенстване като нашите
 • създаване на нови приятелства в разтоварваща защитена среда, за която се грижи психологът водещ/фасилитатор на групата.

Цел на проекта е подобряване на живота чрез постигане на лекота в общуването. Ако тази цел е и ваша, ПСИКОМФОРТ предлага постигането и` чрез следните дейности:

1. Запознаване по достъпен начин с измененията на психична свързаност през различните възрастови етапи и с нещата, които затормозяват или улесняват детското развитие

2. Съдействие за разпознаване на проблемите на общуването и тяхното отражение върху здравето и върху чувството за благополучие

3. Подпомагане на осъзнаването на смисъла от справяне с проблемите на общуването чрез пораженията върху качеството на живот

4. Създаване на възможности за изпробване и упражняване на нови ефективни модели на общуване в унисон със собствените потребности и със собствения етап на личностно развитие и със съответните при свързаните лица – деца, семейни/интимни партньори, родители и колеги в работната среда.

Развитието на умения за общуване с лекота с ПСИКОМФОРТ се осъществява в комбинация от:

 • публични лекции за масово запознаване
 • индивидуално или семейно консултиране преди включване в групи, а също при нужда и по време на груповата работа
 • групово трениране на индивидуално и семейно включили се участници в състав според потребностите и интересите по теми от програмата в рамките на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група (включва минилекции, ролеви игри, упражнения и дискусии, споделяне на опит, създаване на „групово огледало” за обратна връзка, стимулиране на групова поддръжка в условия на психична безопасност, осигурявана от водещия на групата)
 • групово подкрепление в почивките за поддържане на бодрост и сили с осигурена вода, тонизиращи напитки, закуска

Оптималният брой участници в група е 8-12 души. С участниците се провеждат предварителни индивидуални консултации (запознаване) за установяване на готовността им за развитие в група и нуждите им според темите на проекта. Така се установява дали може да се сформира група по една тема за груповия курс от 30 часа или този курс може да обедини две или повече теми.

Срещите се провеждат в график, удобен за всички участници – в определен брой дни по няколко часа:

 • за групи, в чийто състав преобладават работещите на редовен работен ден – във вечерните часове, по желание също в събота и/или неделя
 • за групи, в чийто състав преобладават работещите на ненормиран работен ден или към момента неработещи – в рамките на работния ден.

Голяма част от темите в програмата по проекта „Общуване с лекота” се предлагат за обучение на групи от специалисти – педагози, медици, социални работници, арттерапевти, млади психолози в рамките на услугата ПСИКОМФОРТ академия с цел приложение на знанията и опита от това обучение за по-ефективно помагане в работата с деца, клиенти, пациенти, в семейството и в по-широки мащаби на комуникация.

Ако желаете собствено развитие за постигане на Общуване с лекота, вижте темите на проекта в услугата ПСИКОМФОРТ развитие.

Ако желаете професионално развитие по „Общуване с лекота”, вижте теми на проекта в услугата ПСИКОМФОРТ академия.

За въпроси и заявка за включване изберете начин на свързване в Контакти.

Ако желаете да получите съобщение кога и къде ще се проведе публична лекция по темата „Общуване с лекота” (безплатна за аудиторията), може да заявите това във Формата за контакт, като посочите реален имейл адрес. Вашият имейл адрес ще бъде използван за връзка с Вас единствено за това оповестяване и за никакви други обяви и реклами от страна на ПСИКОМФОРТ и съобщението няма да е групово с включване на имейл адреса Ви в масив от множество други.