Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране

Срокът на ПСИКОМФОРТ кампания 2022 с по-евтини цени на пакетите за образователно и кариерно консултиране за тазгодишните зрелостници и кандидат-гимназисти е в ход от 01.01.2022 г. до 7 дни преди матурите. Център „Псикомфорт“ стимулира навременните решения за този важен житейски избор. Затова по-ниските цени „Кампания“ в момента са на разположение на учениците, които ще кандидатстват през 2022 г. преди срока за кандидатстване в гимназии или за ориентиране в избора на университет. За кандидатстващите това лято, които пропуснат ПСИКОМФОРТ кампанията, после ще са валидни редовните цени на пакетите. След този срок от кампанийните цени могат да се възползват учениците, които не подлежат на кандидатстване през тази учебна година, но желаят отдалече да се ориентират за този важен житейски избор. Улеснете детето си с консултиране и тест за образователно и кариерно ориентиране, защото самият живот достатъчно оскъпява последствията от непремислените решения и финансово, и психически чрез съжаления за пропуснато време и възможности.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

Ако сте родител на ученик, на когото предстои да постъпва в гимназия, или на гимназист, който се колебае какво да избере след завършване на училище – да учи ли или не и в какво би успявал повече, а за университет каква точно специалност да избере; ако изборът е направен, но липсва убеденост, а оттам и детето не може да мобилизира усилията си за постижения по предмети, които ще му бъдат нужни за съответното училище или специалност… Ако сте студент, който вече завършва бакалавърска степен, но се колебаете в каква професионална реализация ще се чувствате добре, дали да продължите с магистратура и каква… Ако вече работите, може да сте и в зряла възраст, но не чувствате удовлетворение в професията и просветва идея да се насочите към нещо ново…

Какво да е то и какво трябва, за да го постигнете, което не зависи от другите обстоятелства, а от Вашите лични интереси, качества, склонности, информираност? Какво Ви влече към идеята за дадена работа? Дали тя е толкова силно желана и не се интересувате дали ще намерите лесно работа по нея и дали предоставя добри доходи? Работата е не само източник на доходи. Професията е пространство за реализация на самата личност с нейните интереси, качества, ценности, умения и способности. Ако често съжаляваме за направения избор на образование в миналото, в което сме инвестирали пари, ако това е коствало и лишения на семейството, ако в работата се разминаваме с нашите ценности, интереси, потребности, бихме забелязали, че този компромис ни разболява или се чувстваме нещастни. И това заради избор, вероятно продиктуван от мода, по настояване на родители, посредством „заразяване“ в приятелската група.

Трудните избори могат да бъдат подпомогнати!


Образователното и кариерно ориентиране, което се осъществява в Център „Псикомфорт“, е по пакетна програма към услугата ПСИКОМФОРТ решениеконсултация-тест-консултация, която за първи път беше предложена като нова услуга през пролетта на 2013 г. (Повече вижте в предишна публикация „А сега накъде?” – въпросът в труден епизод от житейския филм на всеки един от нас, особено пред избор на училище и професия).

От пролетта на 2018 г. пакетите за ученици (кандидат-гимназисти и кадидат-студенти) в Център „Псикомфорт“ включват два нови онлайн-теста:
 • за ученици от 6-ти и 7-ми клас за ориентиране в избор на средно училище – 1, 2, 3 … Future!
 • за ученици от 9-ти до 12-ти клас (кандидат-студенти) – Prospera 2.0

Новите тестове са базирани на тестовете Magellano Junior и Magellano Universita, познати на клиентите на Център „Псикомфорт“ по услугата от 2013 г. досега, адаптирани и стандартизирани за България са от същия издател OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“, която ги предлага на специалистите заради осъвремененото им съдържание и това, че са още по-информативни по отношение на връзката личност – образование и професия – краткосрочни и дългосрочни перспектива и цел – тенденции за необходимото към целта, което може да бъде подкрепено чрез кариерното консултиране.

Специализираните тестове за кариерно ориентиране в пакетите на услугата

Интернет тестова платформа Internet-Test.bg Examinea
За учениците от 6 и 7 клас за избор на средно училище Magellano Junior 1, 2, 3… Future!
За ученици от 9-12 клас за избор на университетска специалност Magellano Universita Prospera 2.0
За младежи или възрастни, които избират своята първа професия или желаят да се преквалифицират SDS (Self-Directed Search)

Когато заявявате желание за услугата, не е необходимо да помните името на съответния тест. Консултантът ще го предвиди според възрастта и насочеността и на първата консултация ще обсъдите вариантите според диагностичните възможности на тестовете.

По-долу за краткост са използвани понятията: лице за подкрепяне – дете или възрастен, за което се пристъпва към консултации за избор на училище, университет или професия, и което изпълнява включения в услугата онлайн тест; клиент – възрастен, който предприема и заплаща услугата за себе си, когато самият той е лице за подкрепяне, или родител на дете (детето като лице за подкрепяне), който уговаря и заплаща услугата и участва активно или дистанционно в консултативния процес; консултант – изпълняващият услугата, в случая психолог-управителя на Център „Псикомфорт“.

Условия по услугата за кариерно консултиране на Център „Псикомфорт“

 • Изпълнение на онлайн тест. В практиката на Център „Псикомфорт“ подкрепата за образователно и кариерно ориентиране се съчетава с изпълнение на подходящия за възрастта на лицето за подкрепяне онлайн тест. При изпълнение на услугата клиентът получава файла с доклада по резултатите си от теста, генерирани в интернет-платформата.
 • Ненамеса при изпълнение на онлайн теста от страна на друго лице – родител, приятел или друг – тестът се изпълнява самостоятелно от лицето за подкрепяне. Той не е за знания (няма верни и неверни отговори), а за свои нагласи, интереси, които са лични и не би следвало нито изпълняващият теста, нито негови приближени да търсят или предлагат подкрепа за изпълнението му. С помощна намеса се губи от полезността на процедурата и услугата,  съществува риск резултатите да са изопачени, за което не носи отговорност консултантът.
 • Мястото на провеждане на онлайн теста: на всяко място, където лицето за подкрепяне разполага с интернет (вкъщи или другаде). На първата въвеждаща консултация получавате разяснение по процедурата на теста, предоставяте минимални данни за регистриране в тестовата платформа, за да получите от консултанта по имейл линк с вход към своята електронна бланка и личен код за достъп от теста към платформата Examinea или платформата InternetTest.bg (в зависимост от това кой тест се ползва), където той се изпълнява. Ако лицето за подкрепяне е дете, входът към теста се изпраща по имейл адрес на родителя или при декларирано съгласие на родителя – по имейл адрес на детето. Средното време за попълване на теста е около 1 час. Щом тестът е готов, консултантът получава съобщение и при първа възможност генерира доклада по резултатите, които се обсъждат в консултацията след теста.
 • Място за консултациите: Център „Псикомфорт“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №14, ет. 2 (вижте още и в Контакти) или онлайн (при договарянето ще получите контакт в Skype), по изключение в дома на лицето за подкрепяне (по време на Извънредното положение не се прилага), винаги с предварително уговаряне на ден и час.
 • Рамка, ако лицето за подкрепяне е дете: консултациите се осъществяват с детето и с родителя, но ако то е в юношеска възраст, по целесъобразност (уточнява се между консултанта и родителя), е възможно да отсъства родителят, но той трябва да декларира, че е съгласен с консултативния процес; ако лицето за подкрепяне е възрастен (има навършени 18 г.), дори и да е все още ученик, то може да участва самостоятелно в консултациите.
 • Гарантиране на ангажимента: всички предплатени услуги на Център „Псикомфорт“ се изпълняват с подписване на двустранен договор на първата консултация (между възрастен клиент – за себе си или като родител за дете, и консултанта), който съдържа ангажиментите по изпълнение на договора от двете страни.

Псикомфорт пакет за кариерно ориентиране

Пакет „2 консултации и онлайн тест“

Пакетът е подходящ за лица за подкрепяне, които се колебаят в своя избор и биха искали да го сверят чрез специализирания тест и кариерно консултиране. Процесът консултация-тест-консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с нагласи и желания, притеснения на лицето (и неговите близки, ако имат разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • Една последваща консултация след теста за обсъждане на резултатите и вариантите по тях, начини за справяне при дефицит на някои умения и качества, оказване на подкрепа за набелязване на перспектива, задачи и средства към целта.

Цена за 1 пакет (за повече от един пакет вижте ПСИКОМФОРТ+ за тази пакетна услуга – колективна цена за семейство и приятели)

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Цена в период на кампания
190.00 лв. 162.00 лв. 147.34 лв.

За предприемане на образователно и кариерно ориентиране за Вас, за детето или за цялото семейство:

 1. Свържете се с консултанта по телефона (GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева) или по имейл (в Контакти – форма за контакт, с валиден Ваш имейл адрес, за да може да получите отговор) да размените уточнения и да уговорите първата консултация. Свързването по телефона има предимството за по-бързо уговаряне. Ако консултантът не може да говори в момента и прекъсне повикването, той ще се свърже с Вас при първа възможност.
 2. Направете превод на пакетната цена, след като тя е потвърдена в разговор с консултанта (данни за банков превод – в Плащания). Някои варианти вижте в отговорите на въпросите надолу.

Въпроси и отговори, които може да Ви интересуват

 • Може ли да се предплати само капаро, ако сега нямаме готовност за цялата сума за даден пакет? – Услугата е пакетна по програма, затова не се приема почасово плащане. Ако сте предплатили капаро, остатъкът се плаща в цялост по банков път или на място при консултацията, на която се разглеждат резултатите от доклада по теста. Ако закъснеете с решението дали да предприемете такова консултиране и наближи крайният срок на ПСИКОМФОРТ кампанията, чрез капаро бихте си осигурили възможност за доплащане и консултиране след този срок.
 • Ако детето ми и/или аз сме били доброволци по кампании на консултанта за тестове, които се въвеждат за България, можем ли да се възползваме от някаква отстъпка? – Да, ако Вашето дете (или Вие) е изпълнявало тест като доброволец и досега не сте се възползвали от възнаградителната консултация, сега можете да поръчате избран пакет с приспадната цена в размер на 1 консултация. Ако и Вие, и детето Ви сте участвали като доброволци в една кампания (2016 г., 2021 г.), не може да се ползва двойна отстъпка за един пакет, но бихте могли да я използвате за два пакета, ако имате две деца във възраст за кариерно ориентиране.
 • Ако имам две деца във възраст за образователно ориентиране, ще има ли отстъпка при поръчване на два пакета с включен тест? – Да, вижте цените за повече от 1 пакет – ПСИКОМФОРТ+ в кариерното консултиране за семейство и приятели.

Свързването за заявка става по избран начин от Контакти.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Ако изберете да се свържете чрез имейл, вижте ПСИКОМФОРТ стандарти, където са Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате условията, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения. Публикация с посочени в нея противоепидемични правила на Център „Псикомфорт“.