Меню Затваряне

„А сега накъде?” – въпросът в труден епизод от житейския филм на всеки един от нас, особено пред избор на училище и професия

За да помага бързо и сигурно в този напрегнат избор, ПСИКОМФОРТ избра тестове, преминали проверка за ефективност сред потребители в други страни и спечелили аплодисменти сред специалистите на множество конференции и конгреси, и предприе стартова кампания в услуга на ученици, родители и всички, които имат нужда от нов избор на професия.

Тази статия е информационна. Актуалните предложения за 2019 година вижте на страницата ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране.

Online tests OSBulgaria&PsycomfortЗа улеснен избор Център „Псикомфорт“ помага с тестове на OS Bulgaria, чийто екип издава у нас световни и собствени ефективни инструменти за психологично изследване, като съблюдава всички условия в този процес – авторските права на съставителя или негов издател, надлежни многократни специализирани преводи на чуждестранните тестове, апробиране, стандартизиране с всички статистически процедури, за да бъдат те надеждни и валидни за това, за което са предназначени.

С партньорския договор на ПСИКОМФОРТ с OS Bulgaria в областта на тестовете за образователно и професионално ориентиране нуждаещите се могат да се възползват от  самостоятелно онлайн тестване на по-ниска цена в комплексна услуга, която включва теста и консултации за нуждите през три специални периода в живота: за учениците от 6-7 клас преди избор на средно училище – тест Маджелано Джуниор (Magellano Junior), за ученици от 10-12 клас за избор на университетска специалност – тест Маджелано Университа (Magellano Universita), и за младежи или възрастни, които избират своята първа професия или желаят да се развият в нова област – българска версия на тест SDS (Self-Directed Search). (От 2018 г. с още два нови теста за избор на средно училище и университетска специалност по инициатива на Фондация „Хестия“, също в набора тестове, чрез които консултира Център „Псикомфорт“ – вижте тук.)

Защо моментите за такъв избор са вълнуващи, напрегнати, често стресиращи?

И сами разбираме, и изследванията потвърждават, че този избор определя качеството на живот и удовлетворението ни в бъдеще, защото професията е не само източник на средства за препитание и за материално благополучие, но и среда, в която всички бихме искали да се преживяваме успешни и в унисон със себе си.

Конструкцията на тестовете за кариерно ориентиране, които OS Bulgaria валидизира за нашата страна, отразява факторите, посочени от Франк Парсънс (1909), който се счита за баща на професионалното ориентиране:

„Мъдрият избор на професия зависи от три фактора:

  • Познаване на собствените способности, потенциали, ресурси, интереси, амбиции и ограничения;
  • Познаване на изискванията, условията за успех, предимствата и недостатъците, възнаграждението и перспективите пред различни сфери на професионална дейност;
  • Умение за анализиране на връзките между горните две групи от факти.”

Ето причините, заради които ПСИКОМФОРТ избра да комплектува консултирането за училищно и професионално ориентиране със специализирани тестове:

Тези тестове са ефикасен помощник, който спестява пари, време, разочарования. Родителите предприемат скъпо струваща в днешно време инвестиция за образование, която, ако се окаже погрешна, би могла да доведе до конфликти и упреци в семейството, да причини дори страдание в живота на самото дете, ако то след време се преживява като неуспешно в работата или в даден период пазарът на труда не предложи заетост по избраната специалност.

Няма шанс за субективна грешка при изчисленията на резултатите. Консултантът не участва лично в калкулиране на резултатите, както е при много други тестове. Те се изчисляват автоматично в тест-системата на OS Bulgaria, която генерира и доклад за клиента.

Тези тестове ясно отличават силните страни на личността, съвпадения и разминавания между намеренията и собствения потенциал. Консултирането в случая помага на клиента за осъзнаването в каква среда би се чувствал той успешен според възможностите си и удовлетворен.

Тестът е надежден помощник, който съкращава времето за вземане на решение и колебанията на клиента в консултативния процес. Попълването на тестовите батерии трае около час и половина, резултатите се получават към клиента и консултанта по електронен път и са готови за следващата консултативна среща за улесняване в избора.

 Всичко актуално по тази възможност търсете и следете на страницата  ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране. От тази страница има връзка към варианти на пакетната услуга, ако семейството се нуждае от повече от 1 тест или с възможност за намаляване на цената при колективна поръчка от приятели, при която консултациите за тях се запазват като индивидуални.

Ето и първото предложение, с което стартира тази ПСИКМФОРТ услуга през 2013 г. с Кампанията „Пролет 2013“ на ПСИКОМФОРТ и стартовите цени за бърза консултативна помощ за избор на училище, университетска специалност, професия и кариера и Презентация по нея.