Меню Затваряне

Център „Псикомфорт“ кани своите доброволци в тест-кампании от 2012 и 2013 г.

Резултатите от тест WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслър за деца, и Conners 3 – Рейтинг скала за оценка на ADHD (Хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието) са на лице. В ход са безплатните консултации за семействата на децата доброволци на Център „Псикомфорт“, които участваха в апробирането и стандартизирането на българското издание на тестовете.

Conners3_bgПроцедурата по адаптирането, апробирането и стандартизирането за България на тестове за детско развитие беше осъществена с помощта на доброволци – деца и техните родители и учители и изследователи от цялата страна. Център „Псикомфорт“ се включи в инициативата, като покани деца без признаци на проблема, който е предмет на изследване от тестовете. Техните резултати са част от нормативната извадка за нашата страна.

През месеците октомври и ноември 2012 г. бяха изследвани 50 деца с Conners 3 – Рейтинг скала за оценка на ADHD (Хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието). WISC-IV_bgТя е част от набора инструменти за изследване на Личностно и емоционално развитие, разработени за нашата страна от издателя OS Bulgaria. Същата организация е съставител и издател на българската версия на WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслър за деца, по който в Център „Псикомфорт“ проведохме лятна кампания през 2013 г. с 35 деца.

Резултатите са на лице и по двата теста и всички участници могат да използват своята безплатна консултация, за да се запознаят с тях или пък да използват срещата за споделяне на друг проблем, свързан с развитието на детето.

Ако сте дете, участвало като доброволец, съобщете на родителите, а, ако сте родител на дете участник, уговорете вашата безплатна консултация, която е награда за приноса ви този тест да бъде в помощ на децата в България, които имат трудности в личностно-емоционалното или интелектуалното развитие.

За свързване за уговаряне на среща изберете предпочитан начин от Контакти.

Още по темата:

  • Ако не сте участвали в доброволната част от процедурата, но бихте искали да се изследва вашето дете, вижте публикацията за клиенти по тази услуга.
  • Още във връзка с услугите за оптимизиране на детското развитие вижте в страницата ПСИКОМФОРТ детско развитие.
  • Ако работата ви е свързана с деца – в сферата на образованието и социалните услуги, запознайте се с възможностите за обучения в ПСИКОМФОРТ академия по предложени теми или инициирани от вас, които се организират по компетентност на Център „Псикомфорт“, а също и с гостуващи лектори и треньори със собствен голям научен и практически опит.