Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ публикация за специалисти и родители в полза на децата

Статията „Eфикасност на психокорекционната и компенсаторна работа при деца на 7–9-годишна възраст с минимални мозъчни дисфункции” е вече на разположение в Интернет чрез електронното издание на списание „Педагогически новости” на Русенския университет.

Pedagogicnews_1-2013Разбира се, че самият ПСИКОМФОРТ (наименование, което обединено в краткост представлява Център „Псикомфорт” с неговата дейност) не е автор на публикации, а те са дело на създателката му – д-р Петя Чешмеджиева. Тук ще узнаете за последната към момента научна публикация, а също и за други, свързани с авторката.

Новата публикация в сп. „Педагогически новости”

Статията „Eфикасност на психокорекционната и компенсаторна работа при деца на 7–9-годишна възраст с минимални мозъчни дисфункции” в списанието (издавано от катедра „Педагогика, психология, история“ на факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“) за броя през 2013 г. вече не е съвсем прясна, но скоро се появи на разположение в Интернет чрез сайта на списанието. Тя би представлявала интерес за специалисти – психолози, лекари, педагози и др., които работят с проблемите на детското развитие, довеждащи понякога и до разстройство на училищните умения. Описва една от специфичните трудности в детското развитие, която би могла да бъде усложнена или напротив – неутрализирана, в зависимост от наличието на добра обгрижваща среда за детето и родителски стил, който не възпрепятства промените на развитието чрез свои слабости. В резюме тя е фокусирана върху следните наблюдения, които са предмет на научни изследвания, а също и чест проблем за разрешаване в практиката: Децата с дискретни мозъчни дисфункции често не могат да бъдат диагностицирани и техният проблем остава извън случаите, на които се предоставя специализирана помощ в училище. Друга съществена причина за задържане на развитието е неефективен контакт с майката още от кърмаческа възраст, после в ранното и предучилищното детство, който преминава в неефективна помощ за подготовката на уроците. Ефикасно се осъществяват корекция и компенсация чрез активно взаимодействие между учител, родители, психолози, лекари, ресурсен учител и включване на цялото семейство в разширяване опита на детето.

Настройте се за четене на по-дълга статия

Тук правим „мост” към научна публикация, която е по-дълга, отколкото вероятно очакват посетителите в Интернет, които ползват предимно популярни публикации. Но макар и по-дълга, всъщност тя отразява в щрихи предпоставките за проблема и с повече подробности предоставя методика на изследване на конкретен случай и възможните елементите на психологично заключение, така че то да бъде полезно за всички, които подпомагат развитието на детето с такъв проблем. Тази статия в сп. „Педагогически новости” е прелюдия към по-подробно теоретично изследване и споделяне на практически опит, част от предстояща монография на д-р Петя Чешмеджиева.

За публикациите – масови и научни

Интернет потребителите обикновено се ориентират добре кои сайтове предлагат научна и кои популярна информация. Сайтът на ПСИКОМФОРТ се списва с намерение да е популярен и в него научното да е достъпно – както в рубриките от менюто, които са страници на дейности, услуги и тяхната организация, така в публикациите в блога „Журнал”. Статиите тук спадат към категорията популярни публикации. Създателката и управител на Център „Псикомфорт” популяризира свои изследвания и професионална практика и в научни публикации – студии и статии (в списания и съавторски сборници) и доклади (в сборници от научни конференции). Предстои издаването на монографии. За да е достъпно възприемането на заглавията на научните публикации, в този сайт те не са представени в стандартната за библиография форма. Колеги, които биха искали да ползват за позоваване някои от тях, може да се свържат и ще ги получат в съответния вид. Оттук нататък в сайта ще се слагат връзки към тях, ако издателят на съответните списания и сборници ги е представил в Мрежата, за да бъдат по-лесно достъпни при интерес от страна на посетителите.

Авторката благодари за информация за цитирания

В попрището на научното публикуване се осъществява обмен – всичко, което допада на даден изследовател от установеното или описано от друг автор, може да бъде предмет на позоваване и цитиране. На дадени етапи от професионалното и научното си развитие авторите имат причини да представят различен тип библиографски справки – списък на своите публикации, както и списъци на публикации на други автори, в които техните са били цитирани. Не от суетност, а от потреба да се отговори на дадено изискване, пък и като обратна връзка за полезността на научните статии, съм благодарна към всички, които изпратят съобщение за такова цитиране. Заявявам и моята нагласа за такъв обмен с всички автори, които съм цитирала и които желаят да се отзова със справка за позовавания и цитати. С почит! – Петя Чешмеджиева, д-р