Меню Затваряне

Специализация за педагогически съветници в Русе на Департамента за учители към Софийски университет

Център „Псикомфорт” е домакин на стартираща в Русе специализация за педагогически съветници на Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет „Климент Охридски”.

Предложението тук е с изтекла валидност. Тази специализация може да бъде предложена отново, ако бъдат предоговорени условия, които са вече променени от страна на ДИУУ спрямо договорените между СУ и Център „Псикомфорт“ през ноември 2014 г. Обявата във вида си, в който е създадена и беше актуализирана през 2017 г., не е премахната от този сайт, за да бъде на вниманието на всички университетски департаменти за квалификация на учители, в случай, че проявят интерес към сътрудничество за удобство на учителите от нашия регион.

3-та ПКСЗа удобство на педагози от Северен централен регион (области В.Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра) и от други населени места, за които по-близък или по-удобен за обучение е гр. Русе вместо столицата, в Център „Псикомфорт” ще се проведе обучителният курс на Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация: допълнителна професионална квалификация по Психология по учебния план на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – СУ „Кл. Охридски” (ДИУУ). Обучението приключва със защита на дипломна работа и диплома на ДИУУ за специализация (обява за специализацията вече премахната в сайта на ДИУУ).

Нужда от квалификация
През последните 20 години длъжността педагогически съветник се развива в унисон с всички трудности на прехода, които оказват влияние и върху българското училище. Поради недостатъчно на брой квалифицирани психолози през първите години тя често е поверявана на педагози. Дори и днес голяма част от педагогическите съветници са педагози, които са се обучавали „в движение” в специализации и тематични курсове. Кратките обучения на фона на натиска на училищната действителност поддържат чувството за неувереност в трудни ситуации заради особености в развитието на дадени ученици, заради проблеми в семействата, заради деликатно усложнени отношения между ученици, учители, родители и др. Въпреки по-застъпената психологическа информираност в днешно време проблемите не намаляват, а често и ни шокират в новините на централните и местните медии със своята драстичност.

Преобладаваща нагласа
Поради все още незавидното възнаграждение на българските педагози у много от тях са се формирали нагласа и очакване допълнителните квалификации да бъдат предвидени от бюджета на средното образование или от проекти, спуснати „отгоре”. Работещите в детските градини и училище често трудно се окуражават да предприемат задълбочени специализации със собствени финансови средства и по-продължително ангажиране с време и усилия.

Добър курс на добро разстояние
Ако вие сте педагогически съветник без психологическо образование и без специализация за вашата длъжност или сте педагог, на когото му предстои да заеме тази длъжност, ако идеята за пристъпване към професионално израстване чрез повече знания и успешност ви изкушава, в Център „Псикомфорт” може да намерите окуражаване и повече информация за ползите от предстоящото обучение.
Курсът е подходящ и за дипломирани психолози, които работят или им предстои да работят в образователната сфера и които биха искали да се квалифицират специализирано в областта на индивидуалното и групово консултиране, на разрешаването на конфликти и на психолого-педагогическата диагностика, приложима за училищна среда.
Ползите от обучението допринасят за вашето професионално самочувствие, за успешност в работата, а това са ползи и за поколенията деца, на които всички се чувстваме длъжници.

Промяна с лична активност
Промяната към добро в държавата ни може да настъпи, ако всички предприемем промяна със себе си. Често това има индивидуална цена в пари, време и усилия, но ако всеки поеме своята такава цена, той би бил по-уверен в действието си в професията и по-конструктивно критичен за отговорността на държавното управление в образованието, което трудно насмогва с промените.

ПСИКОМФОРТ домакинството
Високият професионален стандарт е приоритет в ценностите и дейността на Център „Псикомфорт” със стремеж да стане приоритетна цел и за други специалисти и организации, затова предприе да бъде партньор чрез осигуряване на домакинство на изнесено в Русе обучение за педагогически съветници от града, околността и региона.
Параметри и подробности вижте в пълната обява за обучението в Русе. Записването стартира наново при промяна в условията и се основава на базовия междуинституционален договор със страни – СУ „Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители и Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ от 01.11.2014 г. Обявата представя параметрите на обучението: за кого е предназначено; тематичната рамка в учебни предмети; знания, умения и опит, които ще придобият участниците; цена; срокове. Информацията е допълнена с Псикомфорт ангажимент, който ще укрепи опита чрез групова супервизия по реални случаи и казуси от практиката на участниците. Ангажиментът беше популяризиран чрез материал във вестник „Утро“ от 07.01.2015 г. с оповестяване тогава на двоен финален ефект от курса – с 2 дипломи и за специализация, и за Трета ПКС за образованието, което по-късно е ревизирано и отпаднало като възможност не само за ДИУУ, но и за департаментите на други университети в страната, които предлагаха такъв формат, за което Център „Псикомфорт“ не носи отговорност предвид първоначалния междуинтституционален договор с ДИУУ на Софийския университет.

Окончателният срок за приемане на заявки и плащания варира според бройката на заявените участници – до сформиране на група от 10-12 участници.
Следете актуална информация за кампании и предстоящи събития в срокове на началната страница.