Меню Затваряне

Помощ от психолог

Ако при наличието на проблем вие се насочите към психолог, това означава, че сте избрали да работите върху справянето с проблема ви в сътрудничество с компетентен в тази област човек. Той е достатъчно информиран по проблемите и сам преценява възможностите си да ви бъде полезен. Затова, ако в хода на консултирането се случи да ви предложи сътрудничество с друг специалист (например лекар) или пренасочване към психолог или психотерапевт с професионални изяви в материя, свързана с вашия проблем, можете напълно да се доверите на такъв съвет и на проявените професионализъм и добросъвестност.

Консултирането преминава по правилата на квалифицираната помощ. Успехът на съвместната работа не зависи само от професионалните качества на психолога, но и от степента на вашето желание за промяна и от вашата активност. Психологът ще ви помогне да откриете и осъзнаете същинския проблем и да прецените какъв резултат от борбата с него ще ви удовлетвори, кога според вас целта ще е постигната. В процеса на работа консултантът ще ви опознае и ще ви помогне да се самоопознаете в по-голяма степен. Така той ще ви улесни да намерите най-подходящото решение за справяне с проблема, като използвате наличните си възможности и качествата на вашата личност. По-голямата ви информираност, която ще бъде естествен резултат от контактите с професионалист, ще ви даде и възможност за избор – дали бихте искали да промените нещо от досегашния ви стил на общуване, от обичайните ви модели на поведение, и дали бихте се решили да оттренирате нови модели в условията на психична безопасност, които предоставя и контролира психологът. Ще прецените дали справянето с настоящия проблем е допринесло да натрупате достатъчно опит за самостоятелно справяне и с други такива бъдещи ситуации.

Още за работата с психолог вижте при видовете консултиране и в Етически стандарти на психологическата помощ.

Прочетете и за останалите посоки:

Прочетете още и за:

  • Проблем – примери за трудни житейски ситуации; желания за постигане на повече успехи, за самоусъвършенстване.
  • Посоки – самосправяне; търсене на подкрепа от близки; помощ от гадатели; помощ от психолог
  • Справяне -по какво разбираме, че целта е постигната; решенията; удовлетворението

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в раздел Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.