Меню Затваряне

Какво е Псикомфорт +

Псикомфорт+ е възможността услугата да е регулирана според индивидуалните нужди на клиента, без да се нарушава ефективността на работните отношения – което се договаря с психолога.

Psycomfort PlusВ света на търговията и услугите такава възможност обикновено носи определението VIP (напоследък у нас и на български – ВИП услуги, ВИП цена). Размерът на цената не се афишира, защото може да варира според това дали модерираната от клиента услуга предполага оскъпяване или поевтиняване.

ПСИКОМФОРТ избягва определение „VIP“, защото всеки клиент би могъл да се възползва от удобно време, специфично съдържание на работата, времетраене на сесията, степен на ангажираност на психолога, когато това бъде договорено с него, за да прецени професионално каква комбинация би допринесла за наистина ефективна, а не самоцелна промяна на параметрите на услугата.

Ето фактори, от които чрез договаряне може да варира цената с процент оскъпяване или поевтиняване:

  • Времетраене на срещата. Оптималността на времетраенето на консултативен час е проверена в практиката на дейността и в опита на психолога. Активното време, преди да настъпи умора и за клиента, и за психолога и за което те биха могли да бъдат най-ефективни в комуникацията, е един академичен час (45 мин.). Такова време се струва ограничено за някои клиенти според характерни особености на възприятието, мисленето, според потребността да изразят повече неща на специалиста. Стандартното време за консултация, което е общо 1 час, може да се удължи, като то трябва да е удобно и за двете страни в работния процес (клиент и консултант). Това се договаря, за да може психологът да настрои себе си, да структурира работата и да води процеса така, че да не настъпва умора при клиента и да се запази висока ефективността на срещата. Удължено е и времетраенето на сесиите за Семейно консултиране предвид участието на минимум три лица – психолог и двама или повече членове на семейството или консултираната двойка.
  • Периодика на срещите. Стандартният интервал е веднъж седмично, като при уважителни причини от страна на клиента или психолога не е препоръчително да надвишава 10 дни, освен ако поради целесъобразност (примерно в края на конултативен процес) не е уговорено друго. Ако за даден клиент подобрението или разрешаването на проблема е постижимо за 5 или 10 консултации, то има проблеми като тези, свързани с развитието – генетически или от детството, при физически и психически травми и т.н., които изискват по-продължителна работа, контролни срещи след етапи на корекционна работа или такива с психопрофилактична насоченост. При кризисно консултиране първите срещи може да са сгъстени във времето – 2-3 пъти седмично. ПСИКОМФОРТ идеята е: клиентът да продължи колкото е нужно срещите, за да постигне промяна, оптимизиране, по-висока степен на адаптивност и автономност.
  • Ангажиране на психолога извън насрочваните срещи. Клиентите на ПСИКОМФОРТ могат да се ползват от удобството на телефонен разговор при нужда до 15 мин. (при уговорено време за това или инцидентно в случай, че психологът не е зает с друго). Ако клиентът изпитва необходимост да е в по-честа връзка с психолога при специфични нужди и проблеми и тези разговори биха били по-продължителни и чести, той се ползва с възможността да избере повече варианти на помощ и заетост на психолога, като двамата договорят това удобство с допълнение към предвидената цена.

Специфични възможности с Псикомфорт+ по услуги:

ПСИКОМФОРТ споделяне – оскъпяване при удвоено времетраене; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение.

ПСИКОМФОРТ решение – оскъпяване при удвоено времетраене на консултацията;  за комбинирана услуга – калкулиране и договаряне на ценови план; оскъпяване при провеждане в почивен ден, ако е заради желанието на клиента без уважителна причина по изключение; поевтиняване на цени на пакети (за кариерното консултиране с включен онлайн тест в период на кампании и за поръчване на повече от 1 пакет едновременно – за семейство и приятели).

ПСИКОМФОРТ баланс – оскъпяване при увеличено времетраене.

ПСИКОМФОРТ развитие в група – отстъпка за участие на съпружески двойки; безплатни публични лекции по „Общуване с лекота” – собствената програма за групи на ПСИКОМФОРТ.

ПСИКОМФОРТ детско развитие – поевтиняване при серии развиващи занимания при предплащане наведнъж на брой занятия; оскъпяване според пожелано по-голямо времетраене и ангажираност на психолога.

ПСИКОМФОРТ екипи – цената варира според: материали и брой участници; времетраене, условия, ангажираност на водещия, когато тренингът е извън града; отстъпки при големи групи.

ПСИКОМФОРТ академия – цената може да варира според: брой участници; пътни разходи и ангажираност на обучителя, когато обучението се провежда извън града; при обучения по авторски или лицензирани методики и програми цената включва учебни пособия, ръководства, монография и др.

Съдържанието на услугата, времевата и ценовата рамка с Псикомфорт+ може да уточните чрез свързване по GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде  проведен веднага разговор, ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.