Меню Затваряне

Оценка на компоненти на познанието безплатно за доброволци в голямо изследване

Партнирайки на Фондация „Хестия“ за стандартизация за България на надеждни инструменти за психологически измервания, в Център „Псикомфорт“-Русе се извършва тестване на доброволци, обработката на чиито резултати ще допринесе за определяне на българските норми по новия за нас RIAS-2 тест.

В Център "Псикомфорт" се изпълнява тестова програма по проект на Фондация "Хестия"
Мястото в кабинета за изпълнение на тестова сесия в Център „Псикомфорт“ под знака на Фондация „Хестия“

Скали за оценка на интелигентността на Рейнолдс RIAS-2, второ издание, оценяват вербална (чрез понятия) и невербална (чрез образи) интелигентност, скорост на преработка на информация и памет. Тестовата процедура в кампанията се изпълнява по програма, регламентирана от екипа изследователи от Фондация „Хестия“ – експерти на високо ниво в психометрията за съставяне на тестове и за адаптиране и стандартизиране за България на чуждестранни тестове.

Психологът и управител на Център „Псикомфорт“ Петя Чешмеджиева благодари на 100-те доброволци от Русе на възраст от 7 до 82 години и на техните семейства за това, че се съгласиха да участват в кампанията в периода от 1 февруари до 31 юли 2021 г. и с обработката на техните резултати ще са част от националната извадка за съставянето на нормите за България по този тест. Доброволците от 7 г. до 16 г. 11 м. участват в две тестови сесии – изпълняват два различни теста. Изпълнителят се свързва с участниците за уговаряне на удобния за тях ден и час. Критерии за тестовия график са наближаването на навършването на посочената за извадката възраст на доброволци от 7 до 20 години и епидемичната ситуация с особено внимание към доброволците над 60 години.

Уважаеми доброволци, тук се актуализира тестовият план, за да планирате своя удобен ден и час за тест в Център „Псикомфорт“. Разбира се, ще получите и позвъняване за уговарянето. До края на месец април графикът обхвана родените през февруари, март, април и май. През месец май ще изпълнят теста приоритетно доброволци от 8 до 19 години, родени през месеците юни, юли и август, а през месец юни – родените през месец януари и през последните четири месеца на рождената си година деца и младежи. За участниците над 60 години и други здравословно уязвими участници се запазва по-благоприятният от епидемиологична гледна точка период – края на месец май, месец юни и началото на месец юли. От средата до края на месец юли ще се извършва обработка на данните по русенката извадка (не по резултатите – те ще са готови едва след като приключи статистическата обработка на данни от цялата национална извадка и след като бъдат съставени българките норми по теста). Ако участници и техните семейства планират почивка в предвидения от изследователката тестови график, да се свържат предварително за уговаряне на своя ден и час за тест. При проблем да се явите в уговорения час за тест свързвайте се да съобщите своевременно, за да бъде преотстъпен навреме на друг доброволец за тест или на клиенти на Център „Пикомфорт“, които следят актуалния график на психолога със свободните за консултация часове в платформата Супердок.

Какво получават доброволците?

  • Предизвикателство, ако обичат интелектуалните предизвикателства и ако ги влече да се изпитват сами за постижения;
  • Гимнастика за мозъка, стимулирана от задачите, които поставя изследователката;
  • Обратна връзка в отделна среща – също безплатно, след обявяването на приключването на проекта, когато са финализирани статистическата обработка на резултатите на всички участници и процедурата по стандартизацията на новия тест.

С какво се ангажира психологът, който провежда тестовете?

  • Гарантирано съхраняване на лични данни, включително резултатите от изследването, които на организацията издател на теста се предоставят анонимно – в масива с резултатите името се заменя с код.
  • След приключване на стандартизационната процедура – предоставяне на обратна връзка за резултатите само на лицето участник и на неговия родител/настойник.
  • Извършване на тестването съобразно противоепидемични мерки, дезинфекциране, лични предпазни средства, редовно проветряване на кабинета, периодично профилактично облъчване на помещенията с UV-озонираща лампа.
  • Място на провеждане на тестовете: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ – вижте адреса и ориентири в Контакти.