Меню Затваряне

Оценка на компоненти на познанието безплатно за доброволци в голямо изследване

Партнирайки на Фондация „Хестия“ за стандартизация за България на надеждни инструменти за психологически измервания, в Център „Псикомфорт“-Русе се извърши тестване на доброволци, обработката на чиито резултати ще допринесе за определяне на българските норми по новия за нас RIAS-2 тест.

В Център "Псикомфорт" се изпълнява тестова програма по проект на Фондация "Хестия"
Мястото в кабинета за изпълнение на тестова сесия в Център „Псикомфорт“ под знака на Фондация „Хестия“

Скали за оценка на интелигентността на Рейнолдс RIAS-2, второ издание, оценяват вербална (чрез понятия) и невербална (чрез образи) интелигентност, скорост на преработка на информация и памет. Тестовата процедура в кампанията се изпълни по програма, регламентирана от екипа изследователи от Фондация „Хестия“ – експерти на високо ниво в психометрията за съставяне на тестове и за адаптиране и стандартизиране за България на чуждестранни тестове.

Психологът и управител на Център „Псикомфорт“ Петя Чешмеджиева благодари на 100-те доброволци от Русе на възраст от 7 до 90 години и на техните семейства за това, че се съгласиха да участват в кампанията в периода от 1 февруари до 31 юли 2021 г. и с обработката на техните резултати ще са част от националната извадка за съставянето на нормите за България по този тест. Част от доброволците от 7 г. до 16 г. 11 м. участваха в две тестови сесии – изпълниха два различни теста. Изпълнителят съставяше тестовия график съобразно наближаването на навършването на посочената за извадката възраст на доброволци от 7 до 20 години и епидемичната ситуация с особено внимание към доброволците над 60 години.

Уважаеми доброволци, консултацията за обратна връзка по Вашите резултати от теста ще бъде възможна, след като приключи стандартизационната процедура на RIAS-2 и бъдат съставени нормите по него за България. Освен чрез лично свързване тук ще бъде обявено началото на тези консултации, които ще се запазват като час в консултативния график на Център „Псикомфорт“. При проблем да се явите в уговорения час за консултацията за обратна връзка по теста се свързвайте да съобщите своевременно, за да бъде преотстъпен навреме на друг доброволец по този тест или на клиенти на Център „Пикомфорт“, които следят актуалния график на психолога със свободните за консултация часове в платформата Супердок.

Какво получават доброволците?

  • Предизвикателство за тези, които ги влече да се изпитват сами за постижения;
  • Гимнастика за мозъка, стимулирана от задачите, които поставя изследователката;
  • Обратна връзка в отделна среща – също безплатно, след обявяването на приключването на проекта, когато са финализирани статистическата обработка на резултатите на всички участници и процедурата по стандартизацията на новия тест.

С какво се ангажира психологът, който провежда тестовете?

  • Гарантирано съхраняване на лични данни, включително резултатите от изследването, които на организацията издател на теста са предоставени анонимно – в масива с резултатите името е заменено с код.
  • След приключване на стандартизационната процедура – предоставяне на обратна връзка за резултатите само на лицето участник и на неговия родител/настойник (за участниците деца).
  • Извършване на тестването, по-късно и на консултациите за обратна връзка, съобразно противоепидемични мерки, дезинфекциране, лични предпазни средства, редовно проветряване на кабинета, периодично профилактично облъчване на помещенията с UV-озонираща лампа.
  • Място на провеждане: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ – вижте адреса и ориентири в Контакти.