Меню Затваряне

Обратна връзка за резултатите по тест за детска агресия DAF от Кампания 2016 и от предишни кампании с доброволци

Това е информация за родителите и деца, участвали в кампания през октомври-декември 2016 г. като доброволци в тестове, разработени от OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“ по русенска квота в нормативната извадка за стандартизирането им за България.

В началото на лятото чрез свързване с имейл към всички родители участници управителката на Център Псикомфорт благодари на родителите и учителите, които допринесоха за реализацията на този национален проект на Фондация „Хестия“.

В русенската кампания се включиха общо 83 семейства – 51 деца по теста за детска агресия – на 11 и 14 години, и 51 родители по теста за родителския стрес, като 19 семейства се включиха и в двата теста. Към русенските доброволци се присъединиха и родители и деца от Варна, Бургас, София и Свищов.

Набирането на необходимата бройка доброволци в цялата страна се е забавила, поради което организаторите не успяха да финализират проекта си в планирания срок – януари 2017 г. Така през м. май 2017 г. на психолозите доброволци в изследването беше предоставен само продуктът „Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF“, за който от началото на м. юни 2017 г. Център Псикомфорт има готовност да изпълни възнаградителните консултации към доброволците участници в него. От тогава този тест е готов и за използване в професионалната практика на специалистите по детско развитие в България.

Вижте и информацията за готовите резултати на родители доброволци Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптация – Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4). Процедурата до публикуването и на този тест в България приключи и той е на разположение на специалистите по детско развитие от м. февруари 2018 г. с готовност на Център „Псикомфорт“ да се проведат възнаградителните консултации по двата теста. Ако нямате интерес към тях, погледнете и едно друго предложение, при което може да замените тази безплатна консултация и да се възползвате от първата консултация като безплатна в пакетите за образователно и кариерно ориентиране, които до 24 май 2018 г. са в Кампания – с по-ниски цени преди кампаниите за прием в средни училища и университети.

С настоящата публикация се напомня за правото на доброволците да получат резултатите в консултация като възнаграждение за участието.

Ако детето Ви е било доброволец по тест DAF, Вие може да изберете от следните варианти:

  • Вариант 1: Консултация по резултатите от този тест по уговорен час според Вашето свободно време и работния график на изследователката. Най-добре е свързването да стане по телефона.
  • Вариант 2: Ако считате, че не се нуждаете от консултация по резултатите от теста и бихте искали да си запазите консултацията по друг проблем, може да заявите, че бихте искали да получите доклада по електронната поща (PDF формат) и когато си решите в бъдеще, да се свържете за уговаряне на консултация. Правото Ви няма давност. Когато в бъдеще се обадите за уговаряне на консултация, непременно се представете, че сте от групата на доброволците.

Къде и как се провеждат консултациите

  • Срещите се уговарят индивидуално и се осъществяват в Център „Псикомфорт“ в Русе.
  • По Skype се осъществяват консултациите с участниците от Варна, Бургас, София и Свищов (след като се обадят или пишат, че имат готовност, ще разменим добавяне в Skype), а с доброволци извън Русе, които не ползват Skype, консултирането може да се осъществи само по телефона, но за това също е добре да има предварително уговорено време.

За уговаряне използвайте данните в Контакти.

Ощe: Публикация за предишни кампании с доброволци (2012-2013 г.), чието възнаграждение с безплатна консултация няма давност и ако досега са пропуснали, може да се осъществи, когато пожелаят.