Меню Затваряне

Хиперактивност с дефицит на вниманието – ПСИКОМФОРТ предложение за съдействие

Възможност за тестване, консултиране и съставяне на подкрепяща развитието програма за вашето дете при признаци за нарушения в активността и вниманието в Център „Псикомфорт”.

 Conners3_in PsycomfortАко ви се струва, че детето показва свръхактивност в сравнение с другите деца, като че ли все не може да постои спокойно; ако трудно задържа вниманието си или се разсейва и от най-малките впечатляващи го промени в обстановката или в шума наоколо; ако не може да завърши докрай много започнати неща в игрите или в ученето; ако има тикове; ако поведението му се отличава с емоционална чувствителност, която ви притеснява, или с крайни според вас прояви на противопоставяне и агресивност, може би и с разрушителни действия, бихте могли да се уверите във възможните причини за това и да предприемете мерки, като се насочите към съдействие с точен тест и програма, която може вие да съблюдавате вкъщи, а съдействащите педагози – в училище.

През последните десетина години сред родители и учители се чува все по-често думата „хиперактивност”. За това има редица причини, които в тази публикация няма да разискваме, а ще се фокусираме на възможностите за действие по проблема. Увеличена е склонността това определение да се поставя като бърза диагноза при деца, които се отличават от останалите с по-трудно привеждане към групов ред и дисциплина. За такова обобщение според наблюденията на учителите може да има основания.

Въпросителните по тази тема могат да направят родители и учители съмишленици и партньори в подпомагане развитието на детето, но за съжаление могат да бъдат и разделителен повод за противопоставяне и за взаимно недоверие.

Какво предлага ПСИКОМФОРТ при признаци за такъв проблем?

  1. Гледната точка, че най-ценно за развитието на децата е сътрудничеството между родители и учители, взаимното доверие, споделените усилия с търпение в прилагането на нови подходи и забелязването на резултатите, когато са избрали план за действие, който заедно да съблюдават.
  2. Надеждни тестови методики – след първата консултация в Център „Пикомфорт”, когато родителите споделят своите впечатления и преживявания за проблема, участниците в теста – детето (ако е навършило 8 години), родител и учител попълват отделен въпросник по тест Conners3 Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието), предназначен за уточняване на проблема при деца на възраст 6-18 г., високо ефективен психометричен инструмент, който се използва в много държави,  стандартизиран през 2013 г. за нашата страна от OSBulgaria. След отчитане на резултатите и отличилия се от тях проблем е възможно да се приложат и други методики за доизясняване на затрудненията в развитието на детето.
  3. Правейки това изследване, не забравяме, че детското развитие е непрекъснато и за него влияят множество фактори. Ако обаче според проблема е необходимо и фармакологично лечение, за което е нужно да се постави диагноза, това налага екипно участие на различни специалисти според проявения проблем, в случая лекари. Ако не е нужно медицинско диагностично определение и развитието може да се оптимизира според водещото нарушение в развитието с нов домашен режим на занимания, учене, игри, навици, консултантът и семейството могат да уговарят заедно програма и срокове за приложение, както и критерии и показатели за успешност на изпробвания план. (В първия споменат случай такава програма се съставя екипно с участието и на други специалисти.)
  4. До края на лятната ваканция ПСИКОМФОРТ предложи улеснен старт на изследването в рамките на програмите ПСИКОМФОРТ детско развитие по отношение точно на този проблем: първата консултация с родителите (преди пристъпването към теста) беше безплатна до 01.09.2013 г., а самото изследване – платено по цената на дейността. Целта беше семействата да се насърчат и да имат време да стартират колкото може по-скоро своята домашна оптимизираща развитието на детето програма, преди началото на учебната година с новите училищни предизвикателства. Предложението с тази отстъпка беше валидно от 30.07.2013 г. до 01.09.2013 г. От този срок нататък програмата се реализира по редовните цени за първа консултация + тестване със специализираната методика и други за прецизиране на проблема и планиране на мерки.

Семействата на децата, които участваха доброволно в тестването за стандартизиране в нашата страна на тази рейтинг скала (с попълване на въпросници за детето доброволец от него самото, родител и учител) през месеците октомври и ноември 2012 г. с изследовател Петя Чешмеджиева, могат да уговорят своята безплатна консултация без ограничен срок, когато пожелаят – за резултатите от теста или пък, ако не се интересуват от тях, за споделяне на какъвто и да е проблем, свързан с развитието на детето.

И за доброволците, и за клиентите по това изследване и програма за детско развитие свързването става по предпочитан начин през Контакти тук в сайта.

Научете за още възможности за ПСИКОМФОРТ сътрудничеството за развитието на вашето дете:

  • Информирайте се за вариантите на програмите ПСИКОМФОРТ детско развитие според възрастта на детето.
  • Ако вие сте участник в доброволното изследване за българската стандартизация на този тест, вижте поканата за безплатна консултация, която е отплата за участието в тестването през месеците октомври и ноември 2012 г.
  • Запознайте се с кампанията, която проведе ПСИКОМФОРТ за съдействие на OSBulgaria за стандартизиране на тест за детско развитие в нашата страна. Той е информативен за силата на мисленето на детето и безплатен за доброволците с последваща безплатна консултация по резултатите.
  • Използвайте ПСИКОМФОРТ улеснението за избор на средно училище или университетска специалност или пък първа професия, нова квалификация или нова професионална област за реализация на вашето дете или на вас-самите.

Вижте предстоящи събития и актуални кампании в срокове на началната страница.