Цени

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа.

За принципи в работния ангажимент между клиент и психолог може да узнаете от описаните на кратко Етически стандарти, както и от публикация по темата в рубриката „Журнал„.

Този раздел от сайта съдържа:

  • Ценова листа – таблица с цени по различните видове услуги и програми по тях (когато я отворите, ако е по-бавен интернетът ви, изчакайте няколко секунди да се зареди). Актуалната ценова листа е в сила от 01.01.2017 г. Спрямо предходната (която беше валидна от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г.) са повишени цените на индивидуалните и семейни услуги, но не и на форматите за групово консултиране. Клиенти, стартирали консултациите си през 2016 г., с които се е стигнало до достатъчно взаимно опознаване с психолога (4-5 консултации), се възползват от старата си договорена цена. Намаляване на ставката има за цени на тренинги за екипи.
  • Псикомфорт + – допълнително информация за параметри на услугите и вариране на цената според специфични нужди, обсъдено и договорено друго условие за време, ангажираност на психолога и др.
  • Плащания – как се осъществява плащането на услугите – варианти, валидни както за индивидуални, така и за групови клиенти – фирми, организации.