Цени

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа, влязла в сила от 01.01.2017 г. (предходната ценова листа беше валидна от януари 2013 г. до 31.12.2016 г., като от края на м. октомври 2016 г. посетителите на сайта бяха известени тук, на тази страница, и на страницата Часове | Календар на ПСИКОМФОРТ събития). Клиентите избират измежду начини на плащане по свое удобство.

За принципи в работния ангажимент между клиент и психолог може да узнаете от описаните на кратко Етически стандарти, както и от публикация по темата в рубриката „Журнал„.

За предвидени вариации на цената спрямо определени условия за време, ангажираност на психолога и др. се запознайте с описанието на възможността Псикомфорт +.

Този раздел в сайта съдържа:

  • Ценова листа – таблица с цени по различните видове услуги и програми по тях (когато я отворите, ако е по-бавен интернетът ви, изчакайте няколко секунди да се зареди). Актуалната ценова листа е в сила от 01.01.2017 г. Спрямо предходната (която беше валидна от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г.) са въведени повишения в цените на индивидуалните и семейни услуги. Клиенти, които са стартирали консултациите си през 2016 г. и с тях се е стигнало до достатъчно взаимно опознаване с психолога (4-5 консултации), се възползват от старата си договорена цена. Цените за групово консултиране са без промяна. Малки корекции има в цени за някои обучения. Намаляване на ставката има за цени на тренинги за екипи.
  • Псикомфорт + – допълнително информация за специфични нужди и параметри на услугите и вариране на цената според тях
  • Плащания – как се осъществява плащането на услугите – варианти, валидни както за индивидуални, така и за групови клиенти – фирми, организации