Меню Затваряне

Как с ПСИКОМФОРТ сътрудничество можете да оптимизирате навреме развитието на детето от 0 до 6 години

Дали детето се развива като повечето от своята възраст? Има ли препятствия, задържане или пък ускорение в развитието, което също създава напрежение? Може ли да се направи нещо съществено или ще се изчаква с безпокойство догонването на другите? А как ще разберем дали детето вече се справя и кога настъпва промяната? Много на брой въпроси, колебания, проблеми имат разрешение чрез сътрудничеството със специалисти и можете да постигнете такова и с ПСИКОМФОРТ.

Psycomfort Denver IIРазвитието преминава през сложна динамика на растеж и изменение: от микроскопичните клетки, носители на човешкия ген, през въздействието на състоянията и преживяванията на жената до раждането на детето и оттам нататък при многостранното му взаимодействие с обкръжението – контакта с майката и домашната среда, с другите, с педиатъра, в детското заведение с педагози и връстници, в училището, в собствената реализация в разнообразни социални роли в живота.

На различните „отсечки” на този накратко описан „маршрут” организмът и психичното могат да реагират с различен отговор на появили се препятствия – със справяне и повишаване на силата или със задържане и забавяне, с блокирана или затрудняваща се адаптивност заради неумение и несигурност у родителите да я стимулират. Причините може да бъдат и други, включително и особености във функционирането на отделни участъци и центрове в мозъка и нервната система като цяло от трудности при раждането или заболяване през ранното детство, което променя функционирането на дадени органи и това може да влияе на цялостното състояние на детето. Понякога такива проблеми предопределят трайно или бавно коригиращи се увреждания, но много често в сътрудничеството с компетентни специалисти в областта на динамиката на развитието може да се открият областите на задържане и похватите за стимулиране, коригиране, компенсиране, с това и оптимизиране на развитието на детето.

Кои са помагащите възможности на ПСИКОМФОРТ?

 •  Снижава безпокойството при обсъждане заедно с родителите на приложените маркери за диагностика, създава реалистични очаквания според резултатите и проблема, разяснява възможностите за работа с него и настройва семейството за конструктивност и целенасоченост.
 • Прилага Скрининг тест за детско развитие от 0 до 6 години Denver II – кратка процедура за оценяване, която: разкрива дали проявяващите се проблеми се нуждаят от интензивна диагностика или оценяване от страна на организации, специализирани в ранната интервенция, образование, здравеопазване; показва дали детето има нужда от по-нататъшно оценяване; предоставя организирана клинична картина на общото развитие на детето; алармира за потенциални проблеми, като дава представа какво е развитието на детето спрямо децата на същата възраст.
 • Окуражава родителите да бъдат активни и им дава увереност, че всяка оптимизираща промяна е продукт на техните усилия и действия за развитието на детето, дава сигурност с квалифицирана подкрепа и перспектива.
 • Подпомага родителите със знание и ги ориентира към средства и методи, които могат да прилагат с лекота и които биха изпробвали и усвоили.
 • Улеснява родителите за помощно взаимодействие с други членове на семейството, с педиатъра, ако е нужно с други специалисти по развитие – медицински специалисти, логопед, специален педагог, кинезитерапевт, също със специалистите в детската ясла или учителите в детската градина.
 • Усъвършенства непрекъснато своята система от знания, умения, практика, методики за диагностика и развиващи занимания, професионален обмен с колеги, които развиват също на високо ниво компетенциите си в областта на детското развитите.

Какво предлага програмата ПСИКОМФОРТ детско развитие за детето от 0 до 6 години?

 1. Първа консултация за запознаване с проблема, през която родители и психолог преценяват ориентировъчно какви биха могли да са факторите за особеностите в развитието на детето, решават дали ще работят заедно по проблема, в какви насоки ще е изследването на развитието и помощта – при психолога, в семейството и детското заведение, ако детето посещава такова.
 2. Три сесии за изследване на проблема и мерките за повлияване на развитието: две за диагностични процедури и една за обсъждане на резултатите и съвместно съставяне на план за близко във времето стимулиране, корекции в обичайния режим, промяна в родителския подход и др.
 3. Последваща консултация за проверка на ефективността на програмата, обсъждане на трудностите и набелязване на план в перспектива до края на настоящия възрастов период на детето и по-нататък.
 4. Развиващи занимания с ПСИКОМФОРТ, които може да се осъществят също от майката и от други помощници за детето, обучени от психолога (друг член на семейството,  педагог, детегледачка, роднина), които биха могли да се справят с препоръчани типове занимания, умеят да съблюдават детската работоспособност и моменти на настъпване на умора и дозиране на усилията, могат да бъдат последователни и настроени за системна работа.
 5. Други форми за оптимизиране на развитието, които ще откриете в рубриката за услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група, ориентирани към груповото консултиране, което е по-евтино от индивидуалното и е високо ефективно. В тренингите за родители можете да осъществите обмен на опит и знания както със специалистите водещи на тренингите (включително с авторката на българската адаптация на Denver II, която обучава специалисти у нас чрез организацията издател на теста за нашата страна OS Bulgaria), така и с родители, с които споделяте общ проблем, създавате полезни контакти и приятелства за взаимна ценна подкрепа.

ПСИКОМФОРТ призовава родителите на деца в ранна и предучилищна възраст да не се поддават на чувството за безизходица и на отчаяние, както и да не се уповават на времето – че то ще оправи нещата от само себе си по някакъв начин. Начинът е един – действие навреме. Ако е станало закъснение, значи времето за започване е точно сега.

Цените на ПСИКОМФОРТ услугите са на разположение тук в сайта. За въпроси и заявка на започването с желание за сътрудничество изберете начин за свързване от Контакти.